دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش (کاملترین منبع مطالعاتی 1403)

سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش نام محصول فوق کاملی است که تمامی رشته های موجود را در خود جای داده تا داوطلبین عزیز بدون هیچ دغدغه ای محصول استخدامی خود را دریافت و مطالعه خودشان را برای آماده سازی بهتر آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش شروع کنند. بعد از شنیدن اخبار استخدامی آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش این بسته تهیه و تولید شده و امروز قصد معرفی آنرا خدمت شما داوطلبین آزمون استخدامی داریم.

نمونه سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش شامل رشته های (مربی تربیت بدنی و سلامت- امور تربیتی و مشاوره- امور تربیتی و سبک زندگی – مشاور) نیز می باشد و دقیقا طبق دفترچه آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی نیز خدمت شما عزیزان تحویل داده خواهد شد. تمامی این محصولات از کتب درسی و جزوات برتر دانشگاهی با سطحی بالا نیز تولید شده است و بدون هیچ تردیدی میتوانیم بگوییم که بهترین محصول آموزشی در کشور را خدمت شما عزیزان نیز ارائه کرده ایم.

دانلود دفترچه آزمون استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش

نکات مهم دفترچه آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش

حیطه امتحان کتبی ارزیابی تکمیلی امتیاز نهایی
عمومی 160 190 350
اختصاصی 120 250 370
تخصصی 120 160 280
جمع 400 600 1000

حیطه عمومی آزمون استخدامی مربی تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش (کلیه مشاغل)

دروس عمومی آزمون امتیاز سهم از کل آزمون (درصد)
معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی 50 5
تاریخ فرهنگ و تمدن 40 4
دانش سیاسی  اجتماعی و حقوق اساسی 40 4
توانایی های عمومی و ذهنی 30 3
جمع کل 160 16

حیطه اختصاصی آزمون استخدامی مربی تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش (کلیه مشاغل)

دروس اختصاصی آزمون امتیاز سهم از کل آزمون (درصد)
تعلیم و تربیت اسلامی 45 4/5
اسناد و قوانین آموزش و پرورش 30 3
راهنما و فنون تربیت 45 4/5
جمع کل 120 12

حیطه تخصصی آزمون استخدامی مربی تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش

دروس تخصصی آزمون امتیاز سهم از کل آزمون (درصد)
دانش تربیت بدنی 60 6
دانش بهداشت و سلامت 60 6
جمع 120 12

حیطه تخصصی جزوات و سوالات استخدامی مربی تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

 • 250 سوال دانش تربیت بدنی بهمراه پاسخ و 100 صفحه جزوه
 • 200 سوال دانش بهداشت و سلامت بهمراه پاسخنامه و 78 صفحه جزوه

حیطه عمومی سوالات استخدامی مربی تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

1.معارف و اندیشه اسلامی
 • 44 سوال طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
 • 63 سوال همرزمان امام حسین (ع)
2.تاریخ فرهنگ و تمدن
 • 133 سوال خدمات متقابل ایران و اسلام
 • 32 سوال دستاورد های انقلاب
 • 12 سوال  توسعه و مبانی تمدن غرب
3.تعلیم و تربیت اسلامی
 • 211 سوال مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی
 • 32 سوال تعلیم و تربیت در اسلام
4.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • 40 سوال قانون اساسی
 • 29 سوال وصیت نامه الهی امام خمینی (ره)
 • 35 سوال بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5.توانایی های عمومی و ذهنی
 • 181 سوال هوش و توانایی های ذهنی شامل (سنجش هوش- هوش کلامی: زبانی، منطقی، تحلیلی- هوش ریاضی: عدیی- هوش ریاضی: هندسه- هوش تصویری)

جزوات عمومی مربی تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش

1.معارف و اندیشه اسلامی
 • 8 صفحه جزوه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
 • 13 صفحه جزوه صفحه همرزمان امام حسین (ع)
2.تاریخ فرهنگ و تمدن
 • 21 صفحه جزوه خدمات متقابل ایران و اسلام
 • 10 صفحه جزوه دستاورد های انقلاب
 • 10 صفحه جزوه توسعه و مبانی تمدن غرب
3.تعلیم و تربیت اسلامی
 • 46 صفحه جزوه مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی
 • 20 صفحه جزوه تعلیم و تربیت در اسلام
4.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • 15 صفحه جزوه قانون اساسی
 • 19 صفحه جزوه وصیت نامه الهی امام خمینی (ره)
 • 8 صفحه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5.توانایی های عمومی و ذهنی
 • 27 صفحه جزوه هوش و توانایی های ذهنی شامل (سنجش هوش- هوش کلامی: زبانی، منطقی، تحلیلی- هوش ریاضی: عدیی- هوش ریاضی: هندسه- هوش تصویری)

حیطه اختصاصی سوالات استخدامی مربی تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

1.اسناد و قوانين بالادستی آموزش و پرورش
 • 4 سوال سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
 • 69 سوال سند تحول بنیادین
 • 76 سوال آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400
2.روشها و فنون تدريس
 • 37 سوال مبانی نطری تدریس و یادگیری
 • 42 سوال مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
 • 17 سوال اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس
 • 34 سوال آشنایی با روش های تدریس و مهارت های اساسی معلم
 • 28 سوال مدل ها و الگو های تدریس
 • 31 سوال راهبرد های یادهی و یادگیری و مهارت های خلق موقعیت
3.تعلیم و تربیت
 • 28 سوال تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 38 سوال کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
 • 67 سوال کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
 • 18 سوال کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • 29 سوال شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
 • 31 سوال کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد

جزوات حیطه اختصاصی مربی تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

1.اسناد و قوانين بالادستی آموزش و پرورش
 • 3 صفحه جزوه سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
 • 13 صفحه جزوه سند تحول بنیادین
 • 30 صفحه جزوه آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400
2.روشها و فنون تدريس
 • 11 صفحه جزوه مبانی نطری تدریس و یادگیری
 • 12 صفحه جزوه مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
 • 4 صفحه جزوه اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس
 • 14 صفحه جزوه آشنایی با روش های تدریس و مهارت های اساسی معلم
 • 8 صفحه جزوه مدل ها و الگو های تدریس
 • 11 صفحه جزوه راهبرد های یادهی و یادگیری و مهارت های خلق موقعیت
3.تعلیم و تربیت
 • 4 صفحه جزوه تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 6 صفحه جزوه کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
 • 12 صفحه جزوه کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
 • 4 صفحه جزوه کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • 7 صفحه جزوه شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
 • 9 صفحه جزوه کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد

 

منابع ذکر شده بخش تخصصی مربی تربیت بدنی و سلامت در دفترچه مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش

دانش تربیت بدنی: کتاب شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی متوسطه دوم کد کتاب 46/3 ، کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی یمتوسطه اول کد 7891 (فصل اول ، دوم و سوم تا ص 77) و متوسطه دوم کد 110367 (فصل اول تا چهار تا ص 89)

دانش بهداشت و سلامت: کتاب انسان و محیط زیست، پایه یازدهم، چاپ 1402 / کتاب سلامت بهداشت پایه دوازدهم چاپ 1402 / کتاب تغذیه و بهداشت مواد غذایی، فنی حرفه ای، چاپ 1402)

نکته مهم: تمامی محتویات محصولات آموزشی نمونه سوالات استخدامی مربی تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ایران سوال از کتب درسی بالا نیز تهیه شده است و اصل این کتب را نیز در این محصول برایتان قرار داده ایم.

سوالات استخدامی امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش


حیطه تخصصی امور تربیتی و مشاوره

دروس تخصصی امتیاز سهم از کل آزمون (درصد)
دانش مفاهیم تخصصی تربیتی 60 6
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره 60 6
جمع کل 120 12

محتویات حیطه تخصصی امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش

 • 200 سوال دانش مفاهیم تخصصی تربیتی بهمراه پاسخ و 100 صفحه جزوه
 • 190 سوال اصول و فنون راهنمایی و مشاوره بهمراه پاسخ و 90 صفحه جزوه

حیطه عمومی سوالات استخدامی امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

1.معارف و اندیشه اسلامی
 • 44 سوال طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
 • 63 سوال همرزمان امام حسین (ع)
2.تاریخ فرهنگ و تمدن
 • 133 سوال خدمات متقابل ایران و اسلام
 • 32 سوال دستاورد های انقلاب
 • 12 سوال  توسعه و مبانی تمدن غرب
3.تعلیم و تربیت اسلامی
 • 211 سوال مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی
 • 32 سوال تعلیم و تربیت در اسلام
4.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • 40 سوال قانون اساسی
 • 29 سوال وصیت نامه الهی امام خمینی (ره)
 • 35 سوال بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5.توانایی های عمومی و ذهنی
 • 181 سوال هوش و توانایی های ذهنی شامل (سنجش هوش- هوش کلامی: زبانی، منطقی، تحلیلی- هوش ریاضی: عدیی- هوش ریاضی: هندسه- هوش تصویری)

جزوات عمومی امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش

1.معارف و اندیشه اسلامی
 • 8 صفحه جزوه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
 • 13 صفحه جزوه صفحه همرزمان امام حسین (ع)
2.تاریخ فرهنگ و تمدن
 • 21 صفحه جزوه خدمات متقابل ایران و اسلام
 • 10 صفحه جزوه دستاورد های انقلاب
 • 10 صفحه جزوه توسعه و مبانی تمدن غرب
3.تعلیم و تربیت اسلامی
 • 46 صفحه جزوه مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی
 • 20 صفحه جزوه تعلیم و تربیت در اسلام
4.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • 15 صفحه جزوه قانون اساسی
 • 19 صفحه جزوه وصیت نامه الهی امام خمینی (ره)
 • 8 صفحه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5.توانایی های عمومی و ذهنی
 • 27 صفحه جزوه هوش و توانایی های ذهنی شامل (سنجش هوش- هوش کلامی: زبانی، منطقی، تحلیلی- هوش ریاضی: عدیی- هوش ریاضی: هندسه- هوش تصویری)

حیطه اختصاصی سوالات استخدامی امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

1.اسناد و قوانين بالادستی آموزش و پرورش
 • 4 سوال سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
 • 69 سوال سند تحول بنیادین
 • 76 سوال آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400
2.روشها و فنون تدريس
 • 37 سوال مبانی نطری تدریس و یادگیری
 • 42 سوال مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
 • 17 سوال اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس
 • 34 سوال آشنایی با روش های تدریس و مهارت های اساسی معلم
 • 28 سوال مدل ها و الگو های تدریس
 • 31 سوال راهبرد های یادهی و یادگیری و مهارت های خلق موقعیت
3.تعلیم و تربیت
 • 28 سوال تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 38 سوال کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
 • 67 سوال کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
 • 18 سوال کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • 29 سوال شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
 • 31 سوال کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد

جزوات حیطه اختصاصی امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

1.اسناد و قوانين بالادستی آموزش و پرورش
 • 3 صفحه جزوه سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
 • 13 صفحه جزوه سند تحول بنیادین
 • 30 صفحه جزوه آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400
2.روشها و فنون تدريس
 • 11 صفحه جزوه مبانی نطری تدریس و یادگیری
 • 12 صفحه جزوه مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
 • 4 صفحه جزوه اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس
 • 14 صفحه جزوه آشنایی با روش های تدریس و مهارت های اساسی معلم
 • 8 صفحه جزوه مدل ها و الگو های تدریس
 • 11 صفحه جزوه راهبرد های یادهی و یادگیری و مهارت های خلق موقعیت
3.تعلیم و تربیت
 • 4 صفحه جزوه تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 6 صفحه جزوه کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
 • 12 صفحه جزوه کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
 • 4 صفحه جزوه کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • 7 صفحه جزوه شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
 • 9 صفحه جزوه کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد
section1

محتویات کامل مجموعه امور تربیتی و سبک زندکی آموزش و پرورش


حیطه تخصصی مربی امور تربیتی و سبک زندگی

دروس تخصصی امتیاز سهم کل از آزمون (درصد)
دانش و مفاهیم تخصصی و تربیتی 30 3
دانش تربیت بدنی 30 3
دانش بهداشت و سلامت 30 3
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره 30 3
جمع کل 120 12

محتویات حیطه تخصصی مربی امور تربیتی و سبک زندگی آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

 • 150 سوال دانش و مفاهیم تخصصی و تربیتی با پاسخنامه بهمراه 70 صفحه جزوه
 • 100 سوال دانش تربیت بدنی با پاسخنامه بهمراه 90 صفحه جزوه
 • 200 سوال دانش بهداشت و سلامت با پاسخنامه بهمراه 100 صفحه جزوه
 • 200 سوال اصول و فنون راهنمایی و مشاوره با پاسخنامه بهمراه 80 صفحه جزوه

حیطه عمومی سوالات استخدامی مربی امور تربیتی و سبک زندگی آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

1.معارف و اندیشه اسلامی
 • 44 سوال طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
 • 63 سوال همرزمان امام حسین (ع)
2.تاریخ فرهنگ و تمدن
 • 133 سوال خدمات متقابل ایران و اسلام
 • 32 سوال دستاورد های انقلاب
 • 12 سوال  توسعه و مبانی تمدن غرب
3.تعلیم و تربیت اسلامی
 • 211 سوال مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی
 • 32 سوال تعلیم و تربیت در اسلام
4.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • 40 سوال قانون اساسی
 • 29 سوال وصیت نامه الهی امام خمینی (ره)
 • 35 سوال بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5.توانایی های عمومی و ذهنی
 • 181 سوال هوش و توانایی های ذهنی شامل (سنجش هوش- هوش کلامی: زبانی، منطقی، تحلیلی- هوش ریاضی: عدیی- هوش ریاضی: هندسه- هوش تصویری)

جزوات عمومی مربی امور تربیتی و سبک زندگی آموزش و پرورش

1.معارف و اندیشه اسلامی
 • 8 صفحه جزوه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
 • 13 صفحه جزوه صفحه همرزمان امام حسین (ع)
2.تاریخ فرهنگ و تمدن
 • 21 صفحه جزوه خدمات متقابل ایران و اسلام
 • 10 صفحه جزوه دستاورد های انقلاب
 • 10 صفحه جزوه توسعه و مبانی تمدن غرب
3.تعلیم و تربیت اسلامی
 • 46 صفحه جزوه مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی
 • 20 صفحه جزوه تعلیم و تربیت در اسلام
4.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • 15 صفحه جزوه قانون اساسی
 • 19 صفحه جزوه وصیت نامه الهی امام خمینی (ره)
 • 8 صفحه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5.توانایی های عمومی و ذهنی
 • 27 صفحه جزوه هوش و توانایی های ذهنی شامل (سنجش هوش- هوش کلامی: زبانی، منطقی، تحلیلی- هوش ریاضی: عدیی- هوش ریاضی: هندسه- هوش تصویری)

حیطه اختصاصی سوالات استخدامی مربی امور تربیتی و سبک زندگی آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

1.اسناد و قوانين بالادستی آموزش و پرورش
 • 4 سوال سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
 • 69 سوال سند تحول بنیادین
 • 76 سوال آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400
2.روشها و فنون تدريس
 • 37 سوال مبانی نطری تدریس و یادگیری
 • 42 سوال مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
 • 17 سوال اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس
 • 34 سوال آشنایی با روش های تدریس و مهارت های اساسی معلم
 • 28 سوال مدل ها و الگو های تدریس
 • 31 سوال راهبرد های یادهی و یادگیری و مهارت های خلق موقعیت
3.تعلیم و تربیت
 • 28 سوال تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 38 سوال کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
 • 67 سوال کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
 • 18 سوال کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • 29 سوال شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
 • 31 سوال کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد

جزوات حیطه اختصاصی مربی امور تربیتی و سبک زندگی آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

1.اسناد و قوانين بالادستی آموزش و پرورش
 • 3 صفحه جزوه سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
 • 13 صفحه جزوه سند تحول بنیادین
 • 30 صفحه جزوه آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400
2.روشها و فنون تدريس
 • 11 صفحه جزوه مبانی نطری تدریس و یادگیری
 • 12 صفحه جزوه مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
 • 4 صفحه جزوه اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس
 • 14 صفحه جزوه آشنایی با روش های تدریس و مهارت های اساسی معلم
 • 8 صفحه جزوه مدل ها و الگو های تدریس
 • 11 صفحه جزوه راهبرد های یادهی و یادگیری و مهارت های خلق موقعیت
3.تعلیم و تربیت
 • 4 صفحه جزوه تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 6 صفحه جزوه کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
 • 12 صفحه جزوه کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
 • 4 صفحه جزوه کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • 7 صفحه جزوه شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
 • 9 صفحه جزوه کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد

منابع آزمون شغل مربی امور تربیتی و سبک زندگی آموزش و پرورش

1- دانش و مفاهیم تخصصی تربیتی : انسان کامل، نویسنده شهید مطهری (تا صفحه 123) / شیوه های دعوت به نماز، فصل دوم، اصول و قواعد کلی در دعوت به نماز، نویسنده محسن قرائتی، انتشارات ستاد اقامه نماز

2- دانش تربیت بدنی: کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی متوسط اول  کد 7891 (فصل اول، دوم و سوم تا صفحه 77) و متوسطه دوم کد 110 367 (فصل اول تا چهار تا صفحه 89)

3- دانش بهداشت و سلامت: کتاب انسان و محیط زیست، پایه یازدهم چاپ 1402 / کتاب سلامت و بهداشت، پایه دوازدهم چاپ 1402 / کتاب تغذیه و بهداشت مواد غذایی، فنی حرفه ای چاپ 1402

4- اصول و فنون راهنمایی و مشاوره و روان درمانگری اسلامی

سوالات استخدامی مشاور آموزش و پرورش


حیطه تخصصی شغل مشاور

دروس تخصصی امتیاز سهم کل از آزمون (درصد)
دانش و مفاهیم تخصصی و تربیتی 30 3
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره 30 3
نظریه های مشاوره 30 3
روان سنجی و آزمون های روانشناختی 30 3
جمع کل 120 12

محتویات حیطه تخصصی مشاور آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

 • 100 سوال دانش و مفاهیم تخصصی و تربیتی با پاسخنامه بهمراه 100 صفحه جزوه
 • 150 سوال اصول و فنون راهنمایی و مشاوره با پاسخنامه بهمراه 90 صفحه جزوه
 • 150 سوال نظریه های مشاوره با پاسخنامه بهمراه 70 صفحه جزوه
 • 100 سوال روان سنجی و آزمون های روانشناختی با پاسخنامه بهمراه 85 صفحه جزوه

حیطه عمومی سوالات استخدامی مشاور آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

1.معارف و اندیشه اسلامی
 • 44 سوال طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
 • 63 سوال همرزمان امام حسین (ع)
2.تاریخ فرهنگ و تمدن
 • 133 سوال خدمات متقابل ایران و اسلام
 • 32 سوال دستاورد های انقلاب
 • 12 سوال  توسعه و مبانی تمدن غرب
3.تعلیم و تربیت اسلامی
 • 211 سوال مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی
 • 32 سوال تعلیم و تربیت در اسلام
4.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • 40 سوال قانون اساسی
 • 29 سوال وصیت نامه الهی امام خمینی (ره)
 • 35 سوال بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5.توانایی های عمومی و ذهنی
 • 181 سوال هوش و توانایی های ذهنی شامل (سنجش هوش- هوش کلامی: زبانی، منطقی، تحلیلی- هوش ریاضی: عدیی- هوش ریاضی: هندسه- هوش تصویری)

جزوات عمومی مشاور آموزش و پرورش

1.معارف و اندیشه اسلامی
 • 8 صفحه جزوه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
 • 13 صفحه جزوه صفحه همرزمان امام حسین (ع)
2.تاریخ فرهنگ و تمدن
 • 21 صفحه جزوه خدمات متقابل ایران و اسلام
 • 10 صفحه جزوه دستاورد های انقلاب
 • 10 صفحه جزوه توسعه و مبانی تمدن غرب
3.تعلیم و تربیت اسلامی
 • 46 صفحه جزوه مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی
 • 20 صفحه جزوه تعلیم و تربیت در اسلام
4.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • 15 صفحه جزوه قانون اساسی
 • 19 صفحه جزوه وصیت نامه الهی امام خمینی (ره)
 • 8 صفحه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5.توانایی های عمومی و ذهنی
 • 27 صفحه جزوه هوش و توانایی های ذهنی شامل (سنجش هوش- هوش کلامی: زبانی، منطقی، تحلیلی- هوش ریاضی: عدیی- هوش ریاضی: هندسه- هوش تصویری)

حیطه اختصاصی سوالات استخدامی مشاور آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

1.اسناد و قوانين بالادستی آموزش و پرورش
 • 4 سوال سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
 • 69 سوال سند تحول بنیادین
 • 76 سوال آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400
2.روشها و فنون تدريس
 • 37 سوال مبانی نطری تدریس و یادگیری
 • 42 سوال مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
 • 17 سوال اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس
 • 34 سوال آشنایی با روش های تدریس و مهارت های اساسی معلم
 • 28 سوال مدل ها و الگو های تدریس
 • 31 سوال راهبرد های یادهی و یادگیری و مهارت های خلق موقعیت
3.تعلیم و تربیت
 • 28 سوال تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 38 سوال کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
 • 67 سوال کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
 • 18 سوال کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • 29 سوال شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
 • 31 سوال کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد

جزوات حیطه اختصاصی مشاور آموزش و پرورش (با پاسخنامه)

1.اسناد و قوانين بالادستی آموزش و پرورش
 • 3 صفحه جزوه سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
 • 13 صفحه جزوه سند تحول بنیادین
 • 30 صفحه جزوه آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400
2.روشها و فنون تدريس
 • 11 صفحه جزوه مبانی نطری تدریس و یادگیری
 • 12 صفحه جزوه مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
 • 4 صفحه جزوه اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس
 • 14 صفحه جزوه آشنایی با روش های تدریس و مهارت های اساسی معلم
 • 8 صفحه جزوه مدل ها و الگو های تدریس
 • 11 صفحه جزوه راهبرد های یادهی و یادگیری و مهارت های خلق موقعیت
3.تعلیم و تربیت
 • 4 صفحه جزوه تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 6 صفحه جزوه کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
 • 12 صفحه جزوه کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
 • 4 صفحه جزوه کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • 7 صفحه جزوه شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
 • 9 صفحه جزوه کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد

منابع آزمون شغل مشاور آموزش و پرورش

دانش و مفاهیم تخصصی تربیتی: انسان در قرآن، نویسنده شهید مطهری / انسان کامل، نویسنده: شهیده مطهری / شیوه های دعوت به نماز ، نویسنده محسن قرائتی : انتشارات ستاد اقامه نماز

2- اصول و فنون راهنمایی مشاوره و روان درمانگری اسلامی

3- نظریه های مشاوره

4- روان سنجی و آزمون های روانشناختی

سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ایران سواب بهترین سوالات استخدامی آزمون استخدامی پیش رو را در خود جای داده است و بدون شک می تواند در روند قبولی هر داوطلبی تاثیر بسزایی داشته باشد.

سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش  شامل کلیه رشته های بوده و تماما بر اساس دفترچه آزمون استخدامی مشاغل کیفیت بخشی نیز تهیه و تولید شده است.
منابع سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، نمونه سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، کتاب سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، پکیج سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، خرید سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، بسته سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، منبع سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش ، سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی مشاغل کیفیت بخشی آموزش و پرورش

جدول سوالات استخدامی خوشه های دبیری ،مربیان و آموزگاران آموزش و پرورش

 
نام خوشه (دبیری) نام خوشه (دبیری) نام خوشه (دبیری،مربیان و آموزگاران)
سوالات استخدامی دبیر فیزیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر تاریخ آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش   سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش   سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر اقتصاد آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار تاسیسات آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش  
 
نام خوشه (هنرآموز) نام خوشه (هنرآموز) نام خوشه (هنرآموز)
سوالات استخدامی هنرآموز گرافیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار ساخت و تولید آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز علوم دامی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز طراحی و دوخت آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار نقشه کشی عمومی (صنعتی) آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز معدن آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز صنایع غذایی آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار الکترونیک آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنر آموز نقشه برداری آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار صنایع چوب آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار الکتروتکنیک آموزش و پرورش
 سوالات استخدامی هنرآموز زراعی و باغی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار تاسیسات آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز ساختمان آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز الکترونیک آموزش و پرورش
 
سوالات استخدامی هنرآموز حسابداری آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز مکانیک خودرو آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز انیمیشن آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز صنایع دستی آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار صنایع چوب آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار الکتروتکنیک آموزش و پرورش
 سوالات استخدامی هنرآموز زراعی و باغی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز ناوبری آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز نقاشی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز مکاترونیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز علوم دامی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز کودکیاری آموزش و پرورش
 
سوالات استخدامی هنرآموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز صنایع غذایی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز چاپ آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز سرامیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز متالوژی آموزش و پرورش

جدول سوالات استخدامی خوشه های مهندسی و کارشناسان آموزش و پرورش

 
نام خوشه (مهندسی) نام خوشه (کارشناس) نام خوشه (کارشناس)
سوالات استخدامی مهندسی برق آموزش و پرورش سوالات استخدامی کارشناس آمار آموزش و پرورش سوالات استخدامی کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور آموزش و پرورش

پورتال سازمان جهاد دانشگاهی

نکات مهم در خرید از ایران سوال
 • لینک دانلود بلافاصله و خودکار بعد از پرداخت برای شما ایمیل می شود
 • سوالات ایران سوال تماما با لوگوی اختصاصی ارائه می شود
 • محتویات بسته های این وبسایت بصورت فایل های PDF ارائه می شود
 • تمامی محصولات به دلیل کیفیت بالا و ارامش خاطر داوطلبین دارای 48 ساعت گارانتی می باشد

نظرات شما ارزشمند هستند و به آنها ترتیب اثر خواهیم داد

 • نظرات ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *