دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش (3 حیطه سوالات ویژه آزمون 1403)

سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش ایران سوال مختص آزمون استخدامی سال 1403 نیز طراحی شده و تمامی نمونه سوالات موجود در آن بر اساس مواد اعلام شده در دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشد. با توجه بر رقابت حساس در این آزمون جدید سعی و تلاشمان را بیش از بیش به کار گرفتیم و با بررسی های کامل کلیه وبسایت های مشابه توانستیم بهترین مجموعه ممکن را در کشور تولید و خدمتتان ارائه کنیم.


نکته بسیار مهم: در این صفحه شما می توانید دو مجموعه هنرآموز کامپیوتر را دریافت کنید که هر کدام مکمل یکدیگر بوده و محتویات آن تماما با هم متفاوت است.

 1. مجموعه VIP هنرآموز کامپیوتر ( با پاسخنامه کاملا تشریحی )
 2. مجموعه طلایی هنرآموز کامپیوتر ( با پاسخنامه کاملا تستی )

منابع اعلام شده آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش 1403

حیطه تخصصی: ذخیره و بازیابی اطلاعات ، برنامه نویسی پیشرفته ، شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه ، ساختمان داده ها ، طراحی الگوریتم ، پایگاه داده


حیطه عمومی: تاریخ و فرهنگ تمدن، تعلیم و تربیت اسلامی، معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی، دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی، توانایی های عمومی و ذهنی


حیطه اختصاصی: اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش، روش ها و فنون تدریس، روانشناسی تربیتی، سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش

مجموعه VIP: سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش ( پاسخ تشریحی )


سوالات استخدامی تخصصی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش ( پاسخ تشریحی )

 • 125 صفحه سوال استخدامی هنرآموز کامپیوتر ( شامل 600 سوال بسیار مهم با پاسخ تشریحی )

جزوات استخدامی تخصصی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش

 • 62 صفحه جزوه طراحی الگوریتم (فوق کامل)
 • 36 صفحه جزوه ساختمان داده (خط به خط نکته مهم)
 • 28 صفحه جزوه مهندسی نرم افزار (بی نظیر و مهم)
 • 22 صفحه جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها (فوق کامل)
 • 63 صفحه جزوه پایگاه داده (فوق کامل و همه چیز تمام)

2/ سوالات استخدامی حیطه عمومی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش (پاسخنامه تشریحی کامل)

1.معارف و اندیشه اسلامی
 • 44 سوال طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
 • 63 سوال همرزمان امام حسین (ع)
2.تاریخ فرهنگ و تمدن
 • 133 سوال خدمات متقابل ایران و اسلام
 • 32 سوال دستاورد های انقلاب
 • 12 سوال  توسعه و مبانی تمدن غرب
3.تعلیم و تربیت اسلامی
 • 211 سوال مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی
 • 32 سوال تعلیم و تربیت در اسلام
4.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • 40 سوال قانون اساسی
 • 29 سوال وصیت نامه الهی امام خمینی (ره)
 • 35 سوال بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5.توانایی های عمومی و ذهنی
 • 181 سوال هوش و توانایی های ذهنی شامل (سنجش هوش- هوش کلامی: زبانی، منطقی، تحلیلی- هوش ریاضی: عدیی- هوش ریاضی: هندسه- هوش تصویری)

3/جزوات استخدامی حیطه عمومی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش

1.معارف و اندیشه اسلامی
 • 8 صفحه جزوه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
 • 13 صفحه جزوه صفحه همرزمان امام حسین (ع)
2.تاریخ فرهنگ و تمدن
 • 21 صفحه جزوه خدمات متقابل ایران و اسلام
 • 10 صفحه جزوه دستاورد های انقلاب
 • 10 صفحه جزوه توسعه و مبانی تمدن غرب
3.تعلیم و تربیت اسلامی
 • 46 صفحه جزوه مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی
 • 20 صفحه جزوه تعلیم و تربیت در اسلام
4.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • 15 صفحه جزوه قانون اساسی
 • 19 صفحه جزوه وصیت نامه الهی امام خمینی (ره)
 • 8 صفحه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5.توانایی های عمومی و ذهنی
 • 27 صفحه جزوه هوش و توانایی های ذهنی شامل (سنجش هوش- هوش کلامی: زبانی، منطقی، تحلیلی- هوش ریاضی: عدیی- هوش ریاضی: هندسه- هوش تصویری)

4/سوالات استخدامی حیطه اختصاصی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش (پاسخ تشریحی کامل)

1.اسناد و قوانين بالادستی آموزش و پرورش
 • 4 سوال سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
 • 69 سوال سند تحول بنیادین
 • 76 سوال آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400
2.روشها و فنون تدريس
 • 37 سوال مبانی نطری تدریس و یادگیری
 • 42 سوال مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
 • 17 سوال اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس
 • 34 سوال آشنایی با روش های تدریس و مهارت های اساسی معلم
 • 28 سوال مدل ها و الگو های تدریس
 • 31 سوال راهبرد های یادهی و یادگیری و مهارت های خلق موقعیت
3.روانشناسي تربيتی
 • 28 سوال تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 38 سوال کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
 • 67 سوال کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
 • 18 سوال کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • 29 سوال شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
 • 31 سوال کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد
4.سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلی
 • 9 سوال تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 17 سوال انواع ارزش یابی
 • 10 سوال ارزش یابی توصیفی
 • 10 سوال ارتباط متقابل ارزش یابی توصیفی با عناصر برنامه درسی

5/جزوات استخدامی حیطه اختصاصی دبیر هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش (پاسخ تشریحی کامل)

1.اسناد و قوانين بالادستی آموزش و پرورش
 • 3 صفحه جزوه سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
 • 13 صفحه جزوه سند تحول بنیادین
 • 30 صفحه جزوه آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400
2.روشها و فنون تدريس
 • 11 صفحه جزوه مبانی نطری تدریس و یادگیری
 • 12 صفحه جزوه مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
 • 4 صفحه جزوه اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس
 • 14 صفحه جزوه آشنایی با روش های تدریس و مهارت های اساسی معلم
 • 8 صفحه جزوه مدل ها و الگو های تدریس
 • 11 صفحه جزوه راهبرد های یادهی و یادگیری و مهارت های خلق موقعیت
3.روانشناسی تربيتی
 • 4 صفحه جزوه تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 6 صفحه جزوه کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
 • 12 صفحه جزوه کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
 • 4 صفحه جزوه کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • 7 صفحه جزوه شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
 • 9 صفحه جزوه کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد
4.سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلی
 • 3 صفحه جزوه تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 8 صفحه جزوه انواع ارزش یابی
 • 4 صفحه جزوه ارزش یابی توصیفی
 • 9 صفحه جزوه ارتباط متقابل ارزش یابی توصیفی با عناصر برنامه درسی

نکته بسیار مهم در خصوص مجموعه vip: داوطلبینی که قصد شرکت و قبولی در آزمون استخدامی را دارند به هیچ عنوان نباید این منبع مطالعاتی را از دست دهند. تنها مطالعه همین منبع مطالعاتی برای شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1403 کفایت خواهد کرد و به هیچ عنوان منبع دیگری را مطالعه نکنید.

گارانتی عودت وجه مجموعه سوالات استخدامی vip هنرآموز کامپیوتر: ایران سوال آنقدر به محصول vip  خود اعتقاد دارد که در صورت نارضایتی از این محصول 3 روز بعد از خرید مبلغ پرداختی شما را عودت خواهد داد تا عزیزان با خیالی آسوده بتوانند منبع مطالعاتی مورد نظر خود را دریافت و به مطالعه آن برای قبولی در آزمون هنرآموز کامپیوتر در سال 1403 بپردازند.

مجموعه طلایی: سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش ( پاسخ تستی )


نمونه سوالات آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش (سوالات تولید شده ویژه آزمون 1403 + پاسخ )

 • ۳۹۵ سوال تخصصی ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت + پاسخ
 • ۳۹۴ سوال تخصصی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ + پاسخ
 • ۱۸۵ سوال تخصصی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ۱ + پاسخ
 • ۲۸۵ سوال تخصصی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ۲ + پاسخ
 • ۳۶۵ سوال تخصصی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ۳ + پاسخ
 • ۱۷۰ سوال تخصصی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ + پاسخ
 • ۳۳۱ سوال تخصصی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادهﻫﺎ + پاسخ
 • ۵۰۵ سوال تخصصی ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ + پاسخ
 • ۱۳۳ سوال تخصصی ﭘﺎﯾﮕﺎه داده + پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش (سوالات تولید شده ویژه آزمون گذشته ، 1401 + پاسخ )

 • ۱۲۵ سوال تخصصی ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • ۱۰۰ سوال شبکه های کامپیوتری
 • ۱۱۷ سوال ساختمان داده ها
 • ۱۰۵ سوال طراحی الگوریتم
 • ۱۰۰ سوال پایگاه داده
 • ۱۳۰ سوال برنامه نویسی پیشرفته

سوالات استخدامی حیطه عمومی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش (بهمراه پاسخ)

 1. 719 سوال تاریخ فرهنگ و تمدن ( 115 سوال فاقد پاسخ است)
 2. 525 سوال تعلیم و تربیت اسلامی
 3. 3680 سوال معارف و اندیشه‌های اسلامی
 4. 3571 سوال دانش سیاسی و اجتماعی و حقوق اساسی
 5. 540 سوال توانایی‌های عمومی و ذهنی

سوالات حیطه اختصاصی هنرآموز کامپیوتر آزمون 1403

469 سوال از 4 درس اختصاصی بر اساس منابع جدید
درس اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش

 • این مبحث دارای 177 سوال از سه کتاب: سیاست­‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش/ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی/ آیین‌نامه اجرایی مدارس با پاسخ تشریحی می‌باشد.
 • 12 سوال از کتاب سیاست­‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش “با پاسخ تشریحی”
 • 70 سوال از کتاب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی “با پاسخ تشریحی”
 • 95 سوال از کتاب آیین‌نامه اجرایی مدارس “با پاسخ تشریحی”
درس روش‌ها و فنون تدریس

 • این مبحث دارای 70 سوال از دو کتاب: روش‌ها و فنون تدریس/ کتاب راهنمای معلم کلاس­های چند پایه با پاسخ تشریحی می‌باشد.
 • 40 سوال از کتاب روش‌ها و فنون تدریس (بخش 2 و 3) “با پاسخ تشریحی”
 • 30 سوال از کتاب راهنمای معلم کلاس­های چند پایه (فصل 1-3-5) “با پاسخ تشریحی”
درس درس روانشناسی تربیتی

 • این مبحث دارای 142 سوال از سه کتاب: روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش) با پاسخ تشریحی می‌باشد.
 • 47 سوال از کتاب روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش)  “با پاسخ تشریحی”
 • 95 سوال از کتاب دانش آموزان استثنایی – ویژه آموزگار استثنایی “با پاسخ تشریحی”
درس سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

 • این مبحث دارای 80 سوال از دو كتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی/ راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی (کد 53/5) با پاسخ تشریحی می‌باشد.
 • 40 سوال از کتاب  اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی “با پاسخ تشریحی”
 • 40 سوال از کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی (کد 53/5)  “با پاسخ تشریحی”

جزوات استخدامی حیطه عمومی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش (ویژه آزمون 1403)

 • 65 صفحه جزوه صعود 40 ساله
 • 4 صفحه جزوه سند تحول بنیادین
 • 105 صفحه جزوه طرح کلی اندیشه
 • 41 صفحه جزوه قانون اساسی
 • 10 صفحه جزوه گام دوم انقلاب
 • 78 صفحه جزوه مبانی نظری طرح تحول
 • 50 صفحه جزوه همرزمان امام حسین
 • 33 صفحه جزوه وصیت نامه امام خمینی
 • 66 صفحه جزوه دستاوردهای انقلاب اسلامی
 • 4 صفحه جزوه سیاستهای کلی ایجاد تحول

اصل سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش مختص سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶ – ۱۳۹۴ – ۱۳۹۸

 • ۲۵ سوال تخصصی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش که در آزمون سال ۱۳۹۸ جزء سوالات امتحانی بوده است
 • ۱۰ سوال تخصصی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش که در آزمون سال ۱۳۹۷ جزء سوالات امتحانی بوده است
 • ۶۵ سوال تخصصی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش که در آزمون سال ۱۳۹۶ جزء سوالات امتحانی بوده است
 • ۲۵ سوال تخصصی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش که در آزمون سال ۱۳۹۴ جزء سوالات امتحانی بوده است

بخش ویژه ایران سوال ، سوالات آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش ( سوالات پرتکرار آزمون هنرآموز کامپیوتر )

 • ۲۵ سوال پرتکرار تخصصی ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • ۲۵ سوال پرتکرار تخصصی شبکه های کامپیوتری
 • ۲۵ سوال پرتکرار تخصصی طراحی الگوریتم
 • ۲۵ سوال پرتکرار تخصصی برنامه نویسی پیشرفته
 • ۲۵ سوال پرتکرار تخصصی پایگاه داده
 • ۲۵ سوال پرتکرار تخصصی ساختمان داده ها

سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش (قسمت دفترچه عمومی دارای پاسخ )

 1. دفترچه عمومی سال ۹۴ دومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ( اسفند ماه )
 2. دفترچه عمومی سال ۹۵ سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ( آبان ماه )
 3. دفترچه عمومی سال ۹۴ اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ( خرداد ماه )
 4. دفترچه عمومی آزمون ۸۴ آموزش و پرورش
 5. دفترچه عمومی آزمون ۸۶ آموزش و پرورش
 6. دفترچه عمومی آزمون ۸۹ آموزش و پرورش
 7. دفترچه عمومی آزمون ۹۴ آموزش و پرورش
 8. دفترچه عمومی آزمون ۹۵ آموزش و پرورش

کاملترین منبع مطالعاتی سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش در کشور

10%
 • 5

  روز

 • 10

  ساعت

 • 52

  دقیقه

 • 53

  ثانیه

 •   1,100,000 ریال
 •   495,000 ریال

مکمل این بسته : سوالات استخدامی آموزش و پرورش

نتیجه گیـــری در خصوص بسته سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر

داوطلبین عزیز این آزمون استخدامی ضمن آرزوی موفقیت برای یکایک شما خوبان لازم به ذکر است که تمامی بسته های ما بصورت پرینت شده هم به سراسر کشور ارسال می شود و تمامی بسته های ارسال در صورت عدم رضایت خریدار در کمال احترام پس گرفته خواهد شد. همین برای ما کافیست تا اعتماد شما را در قاب ایران سوال داشته باشیم .

همچنین می توانید برای بالا بردن سطح علمی خود از نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هم دیدن فرمایید برای یکایک شما عزیزان و همراهان همیشگی این وبسایت در این آزمون و از خداوند متعال موفقیت را در تمام عرصه های زندگی خواستاریم ( مدیر ایران سوال )

بسته های ایران سوال تماما دارای مهر تایید می باشند و مطمئنا می توانند بسته های فوق کامل کمک آموزشی در آزمون های استخدامی برای شما داوطلبین باشند.

ما به شما پیشنهاد می کنیم که برای یکبار هم که شده بسته های ما را با بالا ترین کیفیت ممکنه مورد مطالعه خود قرار دهید. همچنین بسته سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش می تواند یکی از کاملترین بسته های موجود در کشور در این آزمون استخدامی باشد.

آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش سال 1403 می تواند یکی از رشته هایی باشد که داوطلبین بسیار زیادی با هم در آن به رقابت می پردازند.

مختصری در خصوص رشته هنرآموز کامپیوتر

با توجه به سبک زندگی و استفاده از کامپیوتر در تمامی بخش های عمومی و خصوصی یکی از نیاز های کنونی ما آشنایی با کارایی کامپیوتر می باشد و شما داوطلبین گرامی این آزمون با سطح معلومات دانشگاهی برای شروع فعالیت در این زمینه می توانید از تجارب اساتید ما نیز بهره مند شوید. این بهره مندی شما را در این مسیر نه چندان دشوار یاری خواهد کرد و نقطه عطفی در آینده شما خواهد بود.

عزیزان همراه برای به دست آوردن نمونه سوالات استخدامی ما می توانید با مراجعه به لینک خرید آن و پرداخت آنلاین اقدام نمایید. با توجه بر اینکه مبلغ پرداختی در قبال مجموعه کامل ما ناچیز بوده اما هدف ما در این راه تنها  تنها کمک به شما دوستان می باشد.

سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش

در هر بخشی از دوره تحصیلی افرادی درس خوانده و شایسته را قرار می دهند تا در خصوص رشته مورد نظری که در آن تخصص دارند، برای ارتقاء سطح معلومات، علوم همان بخش را به متقاضیان بیاموزند. همانند مربی در مهد کودک، معلم در دوره ابتدائی و هنر آموز در هنرستان که در اینجا کمی به مبحث رشته هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش می پردازیم.

در واقع می توان گفت رشته کامپیوتر یکی از کاربردی ترین رشته های دنیاست که امروزه طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده، زیرا انسان از طریق کامپیوتر می تواند محدودیت های خود را پشت سر بگذارد و باعث رشد در زمینه های مختلف شود و دست به کارهای بزرگ بزند و حتی موقعیت های شغلی پر درآمدی ایجاد کند.

یک هنرآموز کامپیوتر در درجه اول مستلزم داشتن مدرک لیسانس کامپیوتر است تا بتواند علوم مربوط به گرایش های مختلف رشته کامپیوتر که به دو بخش سخت افزار و نرم افرار که هر کدام به زیر شاخه هایی تقسیم می شوند را به افراد هنرجو انتقال دهد.

 

قیمت نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر در ایران سوال

در ایران سوال می‌توانید به نمونه سوالات رایگان نیز دسترسی داشته باشید؛ اما سوالات رایگان نسخه کاملی نیستند. بی شک برای قبولی در آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش، شما به نمونه سوالات جامعی نیاز دارید تا تمام نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید و آن‌ها را بهبود ببخشید. ما در ایران سوال کامل‌ترین نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر را با قیمت باورنکردنی در اختیار شما عزیزان قرار دادیم تا دیگر دغدغه‌ای جهت قبولی در آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر نداشته باشید. در ادامه به نحوه مطالعه جزوه استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش و نکات تست زنی می‌پردازیم.

 

نحوه مطالعه جزوات و نمونه سوالات هنرآموز کامپیوتر

اگر به شما کامل‌ترین نمونه سوال استخدامی هنرآموز موجود در ایران را ارائه دهیم، قبولی شما در آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر تضمین می‌شود؟ شاید داشتن نمونه سوالات جامعی از آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر برای قبولی شرط کافی باشد اما شرط لازم نیست. لازمه قبولی در آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر مطالعه درست جزوات و تسلط بر مهارت تست زنی است. تسلط نداشتن در مطالعه جزوات علیرغم داشتن جزواتی جامع مثل این می‌ماند که ماشین مدل بالایی داشته باشید اما یاد نداشته باشید که با آن رانندگی کنید. فقط می‌توانید از زیبایی آن استفاده کنید و لذت رانندگی با آن که هدف اصلی است را از دست می‌دهید. برای مطالعه جزوات استخدامی هنرآموز کامپیوتر اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که در بازه‌های طلایی شبانه روز شروع به مطالعه کنید و از خواندن جزوات در ساعات مرده خودداری کنید. نکته دوم که بسیار حائز اهمیت است این است که زمان مطالعه خود را در بازه‌های یک ساعت و نیمه تقسیم بندی کنید چرا که طبق آخرین تحقیقات بازده شما بعد از یک ساعت و نیم مطالعه به شدت پایین می‌آید.

 

روش تست زنی سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر

در رابطه با تست زنی سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر هم باید مدیریت زمان را یاد بگیرید. وقت خود را برای تست‌هایی که بلد نیستید هدر ندهید. تصور کنید می‌خواهید به 50 تست پاسخ دهید. این کار را در دو نوبت انجام دهید. در سری اول به تست‌هایی که وقت‌تان را نمی‌گیرند و از جوابشان مطمئنید پاسخ دهید در همین حال تست‌هایی که کمی زمان‌گیر هستند و نسبت به درستی جوابشان شک دارید را با دایره و تست‌هایی که مطمئنید هرچقدر هم وقت صرف یافتن جواب آن کنید بی فایده است را ضربدر مشخص کنید. وقتی که 50 سوال را با این شیوه جواب دادید دوباره به اول سوالات بازگردید و این بار فقط سوالاتی که با دایره مشخص کرده‌اید را پاسخ دهید. به این شکل وقت خود را مدیریت می‌کنید. خیلی اوقات سوالاتی را کاملا بلدید و در ثانیه می‌توانید جواب آن‌ها را بدهید اما به دلیل کمبود وقت از گرفتن امتیاز این سوال‌ها محروم می‌شوید. با روش تست زنی درست دیگر حسرت این موضوع را نمی‌خورید.

 

مطالعه این مقاله خالی از لطف نمی باشد : چگونه در آزمون های استخدامی موفق شویم ؟

جدول سوالات خوشه های دبیری ،مربیان و آموزگاران

 
نام خوشه (دبیری) نام خوشه (دبیری) نام خوشه (دبیری،مربیان و آموزگاران)
سوالات استخدامی دبیر فیزیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر تاریخ آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش   سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش   سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر اقتصاد آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر جغرافیا آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش   سوالات استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

نکات مهم در خرید از ایران سوال
 • لینک دانلود بلافاصله و خودکار بعد از پرداخت برای شما ایمیل می شود
 • سوالات ایران سوال تماما با لوگوی اختصاصی ارائه می شود
 • محتویات بسته های این وبسایت بصورت فایل های PDF ارائه می شود
 • تمامی محصولات به دلیل کیفیت بالا و ارامش خاطر داوطلبین دارای 48 ساعت گارانتی می باشد

نظرات شما ارزشمند هستند و به آنها ترتیب اثر خواهیم داد

 • نظرات ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد

4 پاسخ

 1. سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر گفت:

  خیلی عالیه

  1. iran soal گفت:

   با سلام و خسته نباشید خدمت شما سپاسگذاریم بابت نظر شما مجموعه سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش ما کاملترین منبع مطالعاتی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۸ هستش با آرزوی موفقیت شما در آزمون پیش رو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *