قوانین و مقررات ایران سوال

هر فعالیت جهت شفاف سازی مراحل کاری نیازمند وضع و درج قوانینی است که قطعا ایران سوال نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

۱ – محصولات غیر رایگان دارای قیمت بوده و خریدار با توجه به قیمت مندرج اقدام به خرید می نماید.

۲ – خریدار می بایست با مطالعه توضیحات محصول و حصول اطمینان از مناسب بودن آن اقدام به خرید محصول مورد نظر نماید.

۳ – نمونه سوالات و جزوات پایگاه ایران سوال مطابق توضیحات مندرج می بایست به خریداران تقدیم شوند،لذا هر گونه مغایرت قابل پیگیری می باشد.

۴ – پس از خرید امکان تعویض و استرداد وجه برای خریدار وجود ندارد لذا طبق بند ۲ خریداران می بایست به دقت مشخصات محصول را مطالعه نمایند.