دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش (3 حیطه جدید آزمون 1403)

سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش وبسایت ایران سوال از مهم ترین سوالات تخصصی این رشته در آزمون استخدامی دبیر عربی سالهای ۹۴ – ۹۵ – ۹۶ – ۹۷ – ۹۸ – ۹۹ – 1401 آموزش و پرورش بوده و سوالات تماما بهمراه پاسخنامه می باشند.

سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش بسته ای که ممطمئنا شما داوطلبین عزیز را شگفت زده خواهد کرد . چرا که تمامی تلاش های صورت گرفته بر این بوده تا در این مجموعه از اصل سوالات استخدامی دبیر عربی سالهای گذشته استفاده بسیار زیادی شود.

چرا که معتقدیم داوطلبی می تواند قبولی خود را تضمین کند که با نحوه سوال دهی این آزمون آشنایی لازم را داشته باشد، مطالعه سوالات استخدامی پرتکرار سالهای گذشته هم در بخش تخصصی و هم عمومی می تواند یکی از بهترین موقعیت ها برای قبولی داوطلب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1403باشد.

منابع اعلام شده آزمون استخدامی دبیری عربی آموزش و پرورش 1403

حیطه تخصصی: قواعد صرف و نحو (کاربردی) ، ترجمه و تعریب، درک مطلب ، علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض) ، تاریخ ادبیات و نقد ادبی


حیطه عمومی: تاریخ و فرهنگ تمدن، تعلیم و تربیت اسلامی، معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی، دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی، توانایی های عمومی و ذهنی


حیطه اختصاصی: اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش، روش ها و فنون تدریس، روانشناسی تربیتی، سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

نکته بسیار مهم : در این صفحه شما می توانید 2 مجموعه دبیر عربی را دریافت کنید که هر کدام مکمل همدیگر هستند

 1. مجموعه VIP دبیر عربی آموزش پرورش ( با پاسخنامه )
 2. مجموعه طلایی دبیر عربی آموزش پرورش ( با پاسخنامه )

نکته: محتویات هر سه مجموعه با هم متفاوت می باشد

مجموعه vip سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش بهمراه پاسخ


1/ سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش ( حیطه تخصصی تولید شده آزمون 1403+ پاسخ )

 1. ۳۰ سوال استخدامی صرف و نحو عربی + پاسخ
 2. ۱۵۰ سوال استخدامی درس ترجمه + پاسخ
 3. ۱۸۰ سوال استخدامی درس درک مطلب + پاسخ
 4. ۶۰ سوال استخدامی علوم بلاغی (معانی ) + پاسخ
 5. ۶۰  سوال استخدامی علوم بلاغی (بدیع و بیان ) + پاسخ
 6. ۹۰ سوال استخدامی نقد ادبی + پاسخ

2/ سوالات استخدامی حیطه عمومی دبیر عربی آموزش و پرورش (پاسخنامه تشریحی کامل)

1.معارف و اندیشه اسلامی
 • 44 سوال طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
 • 63 سوال همرزمان امام حسین (ع)
2.تاریخ فرهنگ و تمدن
 • 133 سوال خدمات متقابل ایران و اسلام
 • 32 سوال دستاورد های انقلاب
 • 12 سوال  توسعه و مبانی تمدن غرب
3.تعلیم و تربیت اسلامی
 • 211 سوال مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی
 • 32 سوال تعلیم و تربیت در اسلام
4.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • 40 سوال قانون اساسی
 • 29 سوال وصیت نامه الهی امام خمینی (ره)
 • 35 سوال بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5.توانایی های عمومی و ذهنی
 • 181 سوال هوش و توانایی های ذهنی شامل (سنجش هوش- هوش کلامی: زبانی، منطقی، تحلیلی- هوش ریاضی: عدیی- هوش ریاضی: هندسه- هوش تصویری)

3/جزوات استخدامی حیطه عمومی دبیر عربی آموزش و پرورش

1.معارف و اندیشه اسلامی
 • 8 صفحه جزوه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن
 • 13 صفحه جزوه صفحه همرزمان امام حسین (ع)
2.تاریخ فرهنگ و تمدن
 • 21 صفحه جزوه خدمات متقابل ایران و اسلام
 • 10 صفحه جزوه دستاورد های انقلاب
 • 10 صفحه جزوه توسعه و مبانی تمدن غرب
3.تعلیم و تربیت اسلامی
 • 46 صفحه جزوه مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی
 • 20 صفحه جزوه تعلیم و تربیت در اسلام
4.دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی
 • 15 صفحه جزوه قانون اساسی
 • 19 صفحه جزوه وصیت نامه الهی امام خمینی (ره)
 • 8 صفحه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5.توانایی های عمومی و ذهنی
 • 27 صفحه جزوه هوش و توانایی های ذهنی شامل (سنجش هوش- هوش کلامی: زبانی، منطقی، تحلیلی- هوش ریاضی: عدیی- هوش ریاضی: هندسه- هوش تصویری)

4/سوالات استخدامی حیطه اختصاصی دبیر عربی آموزش و پرورش (پاسخ تشریحی کامل)

1.اسناد و قوانين بالادستی آموزش و پرورش
 • 4 سوال سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
 • 69 سوال سند تحول بنیادین
 • 76 سوال آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400
2.روشها و فنون تدريس
 • 37 سوال مبانی نطری تدریس و یادگیری
 • 42 سوال مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
 • 17 سوال اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس
 • 34 سوال آشنایی با روش های تدریس و مهارت های اساسی معلم
 • 28 سوال مدل ها و الگو های تدریس
 • 31 سوال راهبرد های یادهی و یادگیری و مهارت های خلق موقعیت
3.روانشناسي تربيتی
 • 28 سوال تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 38 سوال کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
 • 67 سوال کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
 • 18 سوال کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • 29 سوال شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
 • 31 سوال کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد
4.سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلی
 • 9 سوال تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 17 سوال انواع ارزش یابی
 • 10 سوال ارزش یابی توصیفی
 • 10 سوال ارتباط متقابل ارزش یابی توصیفی با عناصر برنامه درسی

5/جزوات استخدامی حیطه اختصاصی دبیر عربی آموزش و پرورش (پاسخ تشریحی کامل)

1.اسناد و قوانين بالادستی آموزش و پرورش
 • 3 صفحه جزوه سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش
 • 13 صفحه جزوه سند تحول بنیادین
 • 30 صفحه جزوه آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400
2.روشها و فنون تدريس
 • 11 صفحه جزوه مبانی نطری تدریس و یادگیری
 • 12 صفحه جزوه مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی
 • 4 صفحه جزوه اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس
 • 14 صفحه جزوه آشنایی با روش های تدریس و مهارت های اساسی معلم
 • 8 صفحه جزوه مدل ها و الگو های تدریس
 • 11 صفحه جزوه راهبرد های یادهی و یادگیری و مهارت های خلق موقعیت
3.روانشناسی تربيتی
 • 4 صفحه جزوه تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 6 صفحه جزوه کاربرد نظریه های تحولی در آموزش
 • 12 صفحه جزوه کاربرد نظریه های یادگیری در کلاس
 • 4 صفحه جزوه کاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش
 • 7 صفحه جزوه شناخت تفاوت های فردی در یادگیری
 • 9 صفحه جزوه کاربرد نظریه های هوش، تفکر، خلاقیت و استعداد
4.سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلی
 • 3 صفحه جزوه تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط
 • 8 صفحه جزوه انواع ارزش یابی
 • 4 صفحه جزوه ارزش یابی توصیفی
 • 9 صفحه جزوه ارتباط متقابل ارزش یابی توصیفی با عناصر برنامه درسی

نکته بسیار مهم در خصوص مجموعه vip: داوطلبانی که قصد شرکت و قبولی در آزمون استخدامی را دارند به هیچ‌عنوان این منبع مطالعاتی را از دست دهند. تنها مطالعه دو منبع ارائه شده ایران سوال برای شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در رشته دبیر عربی کفایت می کند و به هیچ عنوان منبع دیگری را مطالعه نکنید.

گارانتی عودت وجه مجموعه سوالات استخدامی vip دبیر عربی : ایران سوال آنقدر به محصول vip خود اعتقاد دارد که در صورت نارضایتی از این محصول 3 روز بعد از خرید مبلغ پرداختی شما را عودت خواهد داد تا عزیزان با خیالی آسوده بتوانند منبع مطالعاتی مورد نظر خود را دریافت و به مطالعه آن برای قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1403 بپردازند.

مجموعه طلایی سوالات استخدمی دبیر عربی آموزش و پرورش 


 سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش ( سوالات تخصصی تولید شده آزمون 1403 + پاسخ )

 • تعداد ۴۴۶ عدد نمونه سوال قواعد صرف و نحو (کاربردی)
 • تعداد ۲۲۵ عدد نمونه سوال ترجمه، تعریب، درک مطلب
 • تعداد ۲۸۵ عدد نمونه سوال علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض)
 • تعداد ۱۷۵ عدد نمونه سوال تاریخ ادبیات و نقد ادبی
 • تعداد ۳۰ صفحه جزوه فن ترجمه عربی

 اصل سوالات تخصصی دبیر عربی مختص آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۹۷ ، ۹۸ 

 • ۶۳ سوال تخصصی دبیر عربی که در آزمون سال ۱۳۹۸ جزء سوالات امتحانی بوده است
 • ۶۴ سوال تخصصی دبیر عربی که در آزمون سال ۱۳۹۷ جزء سوالات امتحانی بوده است

هدیه ایران سوال به داوطلبین آزمون استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش ( هدیه ای که در هیچ جا قابل مشاهده نیست )

 • ۲۰ سوال پرتکرار تخصصی قواعد صرف و نحو (کاربردی)
 • ۲۰ سوال پرتکرار تخصصی ترجمه، تعریب، درک مطلب
 • ۲۰ سوال پرتکرار تخصصی علوم بلاغی
 • ۲۰ سوال پرتکرار تخصصی تاریخ ادبیات و نقد ادبی

سوالات استخدامی حیطه عمومی دبیر عربی آموزش و پرورش (بهمراه پاسخ)

 1. 719 سوال تاریخ فرهنگ و تمدن ( 115 سوال فاقد پاسخ است)
 2. 525 سوال تعلیم و تربیت اسلامی
 3. 3680 سوال معارف و اندیشه‌های اسلامی
 4. 3571 سوال دانش سیاسی و اجتماعی و حقوق اساسی
 5. 540 سوال توانایی‌های عمومی و ذهنی

جزوات استخدامی حیطه عمومی دبیر عربی آموزش و پرورش (ویژه آزمون 1403)

 • 65 صفحه جزوه صعود 40 ساله
 • 4 صفحه جزوه سند تحول بنیادین
 • 105 صفحه جزوه طرح کلی اندیشه
 • 41 صفحه جزوه قانون اساسی
 • 10 صفحه جزوه گام دوم انقلاب
 • 78 صفحه جزوه مبانی نظری طرح تحول
 • 50 صفحه جزوه همرزمان امام حسین
 • 33 صفحه جزوه وصیت نامه امام خمینی
 • 66 صفحه جزوه دستاوردهای انقلاب اسلامی
 • 4 صفحه جزوه سیاستهای کلی ایجاد تحول

سوالات حیطه اختصاصی دبیر عربی آزمون 1403

469 سوال از 4 درس اختصاصی بر اساس منابع جدید

درس اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش

این مبحث دارای 177 سوال از سه کتاب: سیاست­‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش/ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی/ آیین‌نامه اجرایی مدارس با پاسخ تشریحی می‌باشد.

 • 12 سوال از کتاب سیاست­‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش “با پاسخ تشریحی”
 • 70 سوال از کتاب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی “با پاسخ تشریحی”
 • 95 سوال از کتاب آیین‌نامه اجرایی مدارس “با پاسخ تشریحی”

درس روش‌ها و فنون تدریس

 • این مبحث دارای 70 سوال از دو کتاب: روش‌ها و فنون تدریس/ کتاب راهنمای معلم کلاس­های چند پایه با پاسخ تشریحی می‌باشد.
 • 40 سوال از کتاب روش‌ها و فنون تدریس (بخش 2 و 3) “با پاسخ تشریحی”
 • 30 سوال از کتاب راهنمای معلم کلاس­های چند پایه (فصل 1-3-5) “با پاسخ تشریحی”

درس درس روانشناسی تربیتی

 • این مبحث دارای 142 سوال از سه کتاب: روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش) با پاسخ تشریحی می‌باشد.
 • 47 سوال از کتاب روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش)  “با پاسخ تشریحی”
 • 95 سوال از کتاب دانش آموزان استثنایی – ویژه آموزگار استثنایی “با پاسخ تشریحی”

درس سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

 • این مبحث دارای 80 سوال از دو كتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی/ راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی (کد 53/5) با پاسخ تشریحی می‌باشد.
 • 40 سوال از کتاب  اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی “با پاسخ تشریحی”
 • 40 سوال از کتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی (کد 53/5)  “با پاسخ تشریحی”

جزوات استخدامی حیطه عمومی دبیر عربی آموزش و پرورش (ویژه آزمون 1403)

 • 65 صفحه جزوه صعود 40 ساله
 • 4 صفحه جزوه سند تحول بنیادین
 • 105 صفحه جزوه طرح کلی اندیشه
 • 41 صفحه جزوه قانون اساسی
 • 10 صفحه جزوه گام دوم انقلاب
 • 78 صفحه جزوه مبانی نظری طرح تحول
 • 50 صفحه جزوه همرزمان امام حسین
 • 33 صفحه جزوه وصیت نامه امام خمینی
 • 66 صفحه جزوه دستاوردهای انقلاب اسلامی
 • 4 صفحه جزوه سیاستهای کلی ایجاد تحول

دفترچه سوالات استخدامی دبیر عربی سال های گذشته آموزش و پرورش بهمراه پاسخ نامه

 1. تعداد ۱۰۰ عدد از سوالات عمومی دبیر عربی مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۹
 2. تعداد ۶۰ عدد از سوالات عمومی دبیر عربی مربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۶
 3. تعداد ۶۰ عدد از سوالات عمومی دبیر عربیمربوط به آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۴

دفترچه سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی ( ۵ دوره گذشته بهمراه پاسخنامه تشریحی )

شامل سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی + پاسخ تشریحی بسیار کامل برای آشنایی داوطلبین این آزمون استخدامی با نحوه سوال دهی


نتیجه گیری در خصوص مجموعه سوالات استخدامی دبیر عربی

همانگونه که مشاهده می کنید تمام آنچه که جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در این آزمون بدان نیازمند می باشید در این مجموعه دیده و ارائه گردیده است. شما دوستان با مطالعه ی بخش عمومی و تخصصی خواهید توانست به حداکثر آمادگی لازم برای شرکت در این آزمون رسیده و می توانید با کمک دفترچه سوالات آزمون سال های گذشته و با شبیه سازی آزمون در منزل با نحوه ی طرح سوالات آشنا شده و به این نتیجه ی مهم رسیده که قبولی در آن چندان کار دشواری نبوده و نمی باشد.

کاملترین بسته سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش تنها در ایـــــران ســـوال

10%
 • 5

  روز

 • 11

  ساعت

 • 29

  دقیقه

 • 11

  ثانیه

 •   1,100,000 ریال
 •   550,000 ریال

چطوری تو آزمون استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش موفق بشم ؟

ما مطمئنیم که این سوال برای تمامی داوطلبین آزمون استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش پیش آمده است . اگر فردی می خواهد در هر کاری موفق شود باید از افراد با تجربه در حوزه فعالیت خود مشورت بگیرد تا با گفتگو بهترین راه موفقیت را پیدا و برایش تلاش کند.

ایران سوال با ۱۰ سال سابقه کاری به شما این تضمین را خواهد داد که با مطالعه دقیق و خط به خط بسته های استخدامی دبیر عربی می توانید به سوالات آزمون استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش سال 1403پاسخ دهید و رقبای خود را در این آزمون استخدامی یکی پس از دیگری پشت سر بگذارید.

مطالعه مقاله : راه های موفقیت در آزمون استخدامی دبیری عربی آموزش و پرورش 

کرونا و تدوین کتاب های استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش سال 1403

پس از ورود این ویروس منحوس در سطح کشور بهترین راه برای جلوگیری از انتقال هر چه سریعتر آن طرح فاصله گذاری اجتماعی اجرا شد که این امر تمامی آزمون ها و تجمعات را تحت شعاع قرار داد با توجه به انتقادات سازنده داوطلبین همراه وبسایت ایران سوال تمام تلاش خود را برای اجرای این انتقادات به کار گرفتیم و توانستیم در این فرصت طلایی پیش آمده کتاب استخدامی دبیر عربی بسیار کاملی را تهیه و ارائه کنیم.

تا داوطلبین بتوانند با در دست داشتن منبعی معتبر و بسیار کامل موفقیت خودشان را تضمین کنند. در این کتاب استخدامی از اصل سوالات استخدامی چند ساله گذشته دبیر عربی نیز استفاده شده است.

محتویات کتاب استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش ویــژه آزمون سال 1403


نحوه خریداری کتاب های استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش

پس از کلیک بر روی خرید پستی کتاب استخدامی دبیر عربی و پرداخت وجه می توانید کتاب خریداری شده را حداکثر بعد از ۷۲ ساعت درب منزل تحویل گرفته و یک اتفاق هیجان انگیز را در این آزمون برای خود رقم بزنید . پس از تدوین کتب دلایل قاطعی برای رقابت در زمینه چاپ آن با بازار داشتیم که یکی از آن دلایل فاصله طبقاتی و در بر گرفتن تمامی اقشار جامعه بوده است تا همه داوطلبین شرایط یکسان را تجربه کنند.

کتاب های استخدامی وبسایت ایران سوال که به صورت فایل های پرینت شده و تدوین شده به شکل کتاب ارائه شده اند در دو جلد ،جلد اول ( سوالات تخصصی + سوالات عمومی + اصل دفترچه ها و اصل سوالات پرتکرار تخصصی دبیر عربی )و جلد دوم ( تنها جزوات تخصصی ) می باشد که پس از خریداری هر دو جلد می توانید یک لینک سوالات تخصصی مجزا را نیز از طریق واتساپ دریافت کنید. موفقیت شما آرزوی ماست . در زیر ریز محتویات کتاب را نیز مشاهده کنید.

کد کتاب : ۱۲۸۷۴
تولید شده :  وبسایت ایران سوال
تعداد صفحه : ۳۷۱
نوع کاغذ : A4 فایل های پرینت شده پشت و رو (منگنه شده)
قیمت جلد اول : ۱۵۵۰۰۰ تومان
هزینه ارسال کتاب : رایگان
هزینه ارسال فایل در واتساپ : ۵۰۰۰۰ تومان
شماره واتساپ : 09050574546

جلد اول کتاب دبیر عربی

سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش ( بخش تخصصی + پاسخنامه )

 1. ۲۹۰ عدد نمونه سوال قواعد صرف و نحو (کاربردی)
 2. ۷۰ عدد نمونه سوال ترجمه، تعریب، درک مطلب
 3. ۱۲۰ عدد نمونه سوال علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض)
 4. ۱۲۰ عدد نمونه سوال تاریخ ادبیات و نقد ادبی
 5. ۳۰ صفحه جزوه فن ترجمه عربی

اصل دفترچه سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش + پاسخنامه

 1. اصل دفترچه سوالات آموزش و پرورش برگزار شده سال ۸۴
 2. اصل دفترچه سوالات آموزش و پرورش برگزار شده سال ۸۶
 3. اصل دفترچه سوالات آموزش و پرورش برگزار شده سال ۸۹

بهمراه ۴۰۰۰ عدد نمونه سوالات استخدامی عمومی پرتکرار ۱۰ سال گذشته آزمون های استخدامی بهمراه پاسخنامه

مشاهده برخی از صفحات جلد اول کتاب

( کلیک کنید )


جلد دوم کتاب دبیر عربی

جزوات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش ( جزوات تخصصی بسیار کامل )

 • ۹۰ صفحه جزوه قواعد صرف و نحو کاربردی
 • ۴۷ صفحه جزوه ترجمه ، تعریب ، درک مطلب
 • ۱۱۰ صفحه جزوه علوم بلاغی ( معانی ، بیان ، بدیع ، عروض )
کد کتاب : ۱۲۸۷۵
تولید شده :  وبسایت ایران سوال
تعداد صفحه : ۲۴۷
نوع کاغذ : A4 فایل های پرینت شده پشت و رو (منگنه شده)
قیمت جلد دوم : ۱۳۵۰۰۰ تومان
هزینه ارسال کتاب : رایگان
هزینه ارسال فایل در واتساپ :  ۴۵۰۰۰ تومان
شماره واتساپ : 09050574546

توجــــه توجـــه
با توجه بر استقبال بسیار زیاد داوطلبین برای خرید این کتاب ، توزیع کتاب متوقف شده است اما فایل های این کتاب را می توانید در واتساپ دریافت کنید

خرید محتویات کتاب جلد اول و دوم

( در صورت بروز هرگونه مشکل به شماره زیر در واتساپ پیام دهید )
09050574546

توضیحات تکمیلی در خصوص ارسال پستی کتاب های استخدامی ایران سوال 


  1. کتاب ها توسط پست پیشتاز ارسال خواهند شد و نهایتا ۷۲ ساعت کاری به دست خریدار خواهد رسید.
  2. ارسال کتاب های استخدامی بصورت رایگان انجام خواهد شد و هزینه آن از سمت فروشنده پرداخت می شود.
  3. بعد از رسیدن کتاب های استخدامی در صورت مغایرت محتویات با بخش های گفته شده کتاب قابل عودت خواهد بود.
  4. مرسوله خریداری شده باید درب منزل به شما عزیزان تحویل داده شود.

منابع آزمون استخدامی دبیر عربی ایران سوال چگونه تولید شده است ؟

ایران سوال با هدف بهبود و ارتقاء سطح علمی داوطلبین عزیز مجموعه های با کیفیت و بسیار استانداری را خدمت شما ارائه می دهد. این بسته ها دارای اصل سوالات تخصصی و سوالات عمومی  نیز می باشد. شما خوبان برای موفقیت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش باید مسیر مشخصی را طی کنید و به هیچ عنوان به حاشیه ها اعتنایی نکنید.

برای شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1403مجموعه سوالات تخصصی دبیر عربی ایران سوال با جمع آوری اصل سوالات تخصصی و عمومی آزمون سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ تولید و با در نظر گرفتن تمای بخش ها خدمت شما عزیزان ارائه گردیده است تا شما با مطالعه این منبع معتبر بی نیاز شوید.

رقابت حساس برای قبولی و شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش و رشته دبیر عربی

همانطور که می دانید موفقیت و استخدام آرزوی تمامی داوطلبین شرکت کننده در آزمون های استخدامی نیز می باشد و برای رسیدن به این مهم باید رقابت بسیار سختی بین هزاران نفر انجام شود.

اما آیا می دانید چه کسانی می توانند در نهایت به این هدف مشخص دست پیدا کنند. مهمترین عامل رسدن به نقطه پایان یعنی قبولی در آزمون استخدامی چیزی نیست جز انتخاب درست در خصوص مطالعه منبعی معتبر و هدف گذاری صحیح ، حال وبسایت ایران سوال در کنار ارائه مجموعه سوالات استخدامی خود روش مطالعه و چگونگی موفقیت در آزمون استخدامی دبیر عربی را نیز به همراه این بسته خدمت شما عزیزان ارائه نموده تا به لطف خدا و تلاش و پشتکار خودتان بتوانید در آزمون استخدامی پیش رو قبولی را از آن خود نمایید.

روش مطالعه مجموعه سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش …

برای موفقیت در هر کاری باید با برنامه ریزی دقیق پیش رفت تا در پایان بتوانید به آنچه را  که بر روی کاغذ ترسیم کرده اید دست پیدا کنید. ما در این جا هستیم تا یک روش مطالعه ای را خدمتتان اعلام کنید تا با بهره گیری از آن بتوانید آزمونی با موفقیت را پشت سر بگذارید.

ابتدا باید سوالات تخصصی را برای یکبار بصورت روزنامه وار مطالعه کنید تا با  آشنایی آنها کار خود را آغاز کنید. سپس برگردید و حالا تک به تک سوالات استخدامی تخصصی دبیر عربی را بصورت دقیق مطالعه کنید و پاسخ صحیحی که ما برای سوالات در نظر گرفته ایم را مشاهده نکرده و خودتان به آنها پاسخ دهید. در انتها پاسخ کلیدی ما را با پاسخ خود مورد بررسی قرار دهید تا در این صورت همین ابتدا سطح علمی خودتان را نسبت به بسته کامل ما محک زده باشید.

بعد از آن به قسمت جزوات  و عمومی بروید و آنها را بصورت یک به یک با سوالات مطالعه کنید. مثلا ( اول مطالعه  جزوه درس زبان و ادبیات فارسی سپس مطالعه سوالات درس زبان و ادبیات فارسی) .سعی کنید که در پایان کارتان با این بسته کامل که خود متضمن قبولیتان است برای بار آخر سوالات تخصصی را یکبار دیگر مرور کنید.

راه موفقیت را ما به شما نشان می دهیم ، اما انتخاب نهایی با شماست …

با همراهی وبسایت ایران سوال می توانید از برترین محصولات، با بالاترین کیفیت ممکن در زمینه نمونه سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش بهره مند شوید و قطعاً آزمونی موفقیت آمیز را پشت سر بگذارید تا به مرحله‌ی والای استخدام دبیر عربی که شغل انبیاست دست یابید و به ترویج فرهنگ اسلامی برای آیندگان بپردازید.

تنها سرمایه‌ی تیم متخصص ایران سوال موفقیت شما داوطلبین گرامی که با ما همراه بودید می باشد. بنابراین مطمئن باشید که از کوچک ترین تلاشی دریغ نکردیم.

پیشنهاد مطالعه : سوالات استخدامی آموزش و پرورش 1403

گامی محکم برای قبولی در آزمون استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش با مجموعه ی پیش رو

همانگونه که در بالا گفته شد این مجموعه بسیار کامل و برطرف کننده ی تمام نیاز شما داوطلبین این آزمون استخدامی می باشد.متخصصین و کارشناسان ما بر این باورند که شما دوستان با مطالعه ی مجموعه سوالات پیش رو خواهید توانست به درصد بالایی از سوالات آزمون پاسخ گفته و آن را با موفقیت پشت سر بگذارید.(در زیر توجه شما را به جزییات این مجموعه جلب می نماییم)

سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش

وبسایت آموزش و پرورش

نکته بسیار مهم : اگر به دنبال سوالاتی هستید که بتواند راه موفقیت را به شما نشان دهد پس یک لحظه هم از دریافت بسته سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش دریغ نکنید . این بسته آنفدر کامل جمع  آوری شده است که  همکارانمان به جرات خدمتتان عرض می کنند اگر بعد از آزمون استخدامی دبیر عربی با روحیه بالا از سر جلسه امتحان خارج نشدید با پشتیبانانمان تماس بگیرید و با اعلام کردن نام خریدار بسته سوالات استخدامی دبیرعربی مبلغ پرداخی را عودت دهیم.

حال شاید خنده دار باشد که اگر آزمون استخدامی خراب شود دیگر چه نیازی به مبلغ پرداختی خود دارید این موضوع را فقط و فقط برای اطمینان کامل از بسته سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش خودمان گفته ایم .دیگر تمامی روش ها را بکار گرفته ایم تا خدایی نکرده این محصول کامل را از دست نداده و با  مطالعه سوالات آن در این رقابت علمی به موفقیت دست پیدا کنید.

مطالعه شود : چگونه در آزمون های استخدامی موفق شویم ؟

تلاش همکارانمان برای موفقیت داوطلبین آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ما در این سال ها تمام تلاش خود را کرده تا با ارائه ی نمونه سوالاتی کاربردی و مفید بتوانیم در جهت قبولی و استخدام شما عزیزان در نهاد و سازمان های مختلف گامی هر چند کوچک در راه کسب موفقیت و رضایت شما عزیزان برداشته و امیدواریم که توانسته باشیم به این مهم نزدیک شده باشیم. در صورت بروز هرگونه مشکل در تهیه سوالات با تیم پشتیبانی تماس گرفته تا سریعا نسبت به رفع آن اقدام گردد.(با تشکر مدیریت وبسایت تخصصی ایران سوال)

سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش – سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش – سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش- سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش – سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش

ایران سوال ارائه دهنده کاملترین منبع مطالعاتی سوالات استخدامی دبیر عربی در کشــور

مهمترین نمونه سوالات استخدامی سال 1403

 
نام خوشه (دبیری) نام خوشه (دبیری) نام خوشه (دبیری،مربیان و آموزگاران)
سوالات استخدامی دبیر فیزیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر تاریخ آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش   سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش   سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر اقتصاد آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار تاسیسات آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش  

جدول سوالات استخدامی خوشه های مهندسی و کارشناسان آموزش و پرورش

 
نام خوشه (مهندسی) نام خوشه (کارشناس) نام خوشه (کارشناس)
سوالات استخدامی مهندسی برق آموزش و پرورش سوالات استخدامی کارشناس آمار آموزش و پرورش سوالات استخدامی کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور آموزش و پرورش

 
نام خوشه (هنرآموز) نام خوشه (هنرآموز) نام خوشه (هنرآموز)
سوالات استخدامی هنرآموز گرافیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار ساخت و تولید آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز علوم دامی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز طراحی و دوخت آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار نقشه کشی عمومی (صنعتی) آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز معدن آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز صنایع غذایی آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار الکترونیک آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنر آموز نقشه برداری آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار صنایع چوب آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار الکتروتکنیک آموزش و پرورش
 سوالات استخدامی هنرآموز زراعی و باغی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار تاسیسات آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز ساختمان آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز الکترونیک آموزش و پرورش
 
سوالات استخدامی هنرآموز حسابداری آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز صنایع شیمیایی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز مکانیک خودرو آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز انیمیشن آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز صنایع دستی آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار صنایع چوب آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار الکتروتکنیک آموزش و پرورش
 سوالات استخدامی هنرآموز زراعی و باغی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز ناوبری آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز نقاشی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز مکاترونیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز علوم دامی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز کودکیاری آموزش و پرورش
 
سوالات استخدامی هنرآموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز الکتروتکنیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز چاپ آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز سرامیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز ساخت و تولید آموزش و پرورش سوالات استخدامی هنرآموز متالوژی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی هنرآموز صنایع غذایی آموزش و پرورش

نکات مهم در خرید از ایران سوال
 • لینک دانلود بلافاصله و خودکار بعد از پرداخت برای شما ایمیل می شود
 • سوالات ایران سوال تماما با لوگوی اختصاصی ارائه می شود
 • محتویات بسته های این وبسایت بصورت فایل های PDF ارائه می شود
 • تمامی محصولات به دلیل کیفیت بالا و ارامش خاطر داوطلبین دارای 48 ساعت گارانتی می باشد

نظرات شما ارزشمند هستند و به آنها ترتیب اثر خواهیم داد

 • نظرات ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد