دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش (منابع مطالعاتی مهم آزمون 1401 )

نمونه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش نام مجموعه کاملی است که در این بخش می توانید آنرا دریافت نمایید. سوالات دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش مختص آزمون سال 1401 طراحی شده است و مطمئنا می تواند کمک بسیار زیادی به شما عزیزان داوطلب کند. البته این مجموعه در آزمون آموزش و پرورش سال ۱۳۹۹ بر اساس میزان دریافت داوطلبین با رتبه بسیار بالایی نسبت به تمامی وبسایت ها رتبه ۱ را به خود اختصاص داده و بی شک این مهم به همین راحتی به دست نیامده است. چرا که استفاده از اصل سوالات تخصصی استخدامی دبیر تربیت بدنی آزمون های سالهای گذشته در تمامی بخش های آن و قرار گیری اصل سوالات آزمون ۹۸ و ۹۹ در این بسته برای سال جاری همانند سال گذشته مجدد این مجموعه را متمایز نموده است.

همین حالا چشم بسته مجموعه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش را دریافت کنید

[KGVID]https://iran-soal.ir/wp-content/uploads/edd/2020/05/tarbiyat-badani-compress-file.mp4[/KGVID]

توجه :در این صفحه می توانید دو مجموعه کامل سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش را دریافت نمایید 

۱ – سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی ( خرید و دانلود فایل های پی دی اف در همان لحظه )

۲- خرید پستی کتاب استخدامی دبیر تربیت بدنی ( تحویل درب منزل به شما عزیزان ، ریز محتویات کتاب انتهای این صفحه )


تعدادی از داوطلبین که در آزمون سال ۱۳۹۹ آموزش و پرورش با مجموعه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی ما قبول شدند


آنچه در مجموعه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران سوال خواهید دید


اصل سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش مختص سالهای ( ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ + ۱۳۹۸ + ۱۳۹۹ )

 • ۴۰ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۹
 • ۵۵ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۸
 • ۷۰ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۷ 
 • ۷۰ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۶ 
 • ۷۰ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵

سوالات استخدامی تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش (بخش تخصصی تولید شده آزمون گذشته،1401+ پاسخ)

 1. تعداد ۳۰۵ عدد نمونه سوال استخدامی روش تدریس در تربیت بدنی
 2. تعداد ۳۳۰ عدد نمونه سوال استخدامی رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
 3. تعداد ۳۷۵ عدد نمونه سوال استخدامی مبانی فیزیولوژی ورزشی
 4. تعذاد ۳۸۰ عدد نمونه سوال استخدامی سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
 5. تعذاد ۲۴۰ عدد نمونه سوال استخدامی مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

سوالات استخدامی تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ( بخش تخصصی تولید شده ویژه آزمون 1399+ پاسخ )

 • ۱۲۰ سوال تخصصی روش ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ + پاسخ ( ۹۰ سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )
 • ۳۳۰ سوال تخصصی رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ + پاسخ
 • ۳۹۰ سوال تخصصی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺘﯽ + پاسخ ( 30 سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )
 • ۳۹۰ سوال تخصصی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ ۱ + پاسخ ( 90 سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )
 • ۳۹۰ سوال تخصصی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ ۲ + پاسخ ( 120 سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )
 • ۳۳۰ سوال تخصصی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ورزﺷﯽ ۳ + پاسخ ( 30 سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )
 • ۱۵۰ سوال تخصصی ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی در ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ + پاسخ  ( 30 سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )
 • ۶۰ سوال تخصصی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ + پاسخ ( 30 سوال برای خودآزمایی داوطلب می باشد )

بخش تخصصی این مجموعه از اصل سوالات سالهای گذشته آزمون های استخدامی آموزش و پرورش و رشته دبیر تربیت بدنی جمع آوری و تولید شده است که اصل سوالات آزمون ۹۸ هم در آن قرار دارد.

درسنامه های تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

 1. درسنامه تخصصی و کامل روش تدریس در تربیت بدنی
 2. درسنامه تخصصی و کامل رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
 3. درسنامه تخصصی و کامل مبانی فیزیولوژی ورزشی
 4. درسنامه تخصصی و کامل سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
 5. درسنامه تخصصی و کامل مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

جزوات و سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش( بخش عمومی + پاسخنامه تستی )

 1. تعداد ۵۰۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی + ( ۱۲۷ صفحه جزوه )
 2. تعداد ۸۰۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی + ( ۱۵۳ صفحه جزوه )
 3. تعداد ۶۵۰ عدد نمونه سوال ریاضیات و آمار + ( ۱۴۲ صفحه جزوه )
 4. تعداد ۴۵۰ عدد نمونه سوال هوش و استعداد + ( ۱۲ صفحه جزوه )
 5. تعداد ۵۵۰ عدد نمونه سوال مهارت های هفت گانه کامپیوتر + ( ۱۵۵ صفحه جزوه )
 6. تعداد ۵۰۰ عدد نمونه سوال زبان انگلیسی + ( ۱۰۰ صفحه جزوه )
 7. تعداد ۵۹۰ عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی + ( ۱۷۳ صفحه جزوه )

سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ( بخش عمومی + پاسخنامه تشریحی )

 1. سوال ادبیات فارسی ۱۲۰ عدد + پاسخ تشریحی
 2. سوال آمار ۳۳۰ عدد + پاسخ تشریحی
 3. سوال معارف ۱۲۰ عدد + پاسخ تشریحی
 4. سوال ریاضی ۴۵۰ عدد + پاسخ تشریحی
 5. سوال زبان انگلیسی ۱۵۶ عدد + پاسخ تشریحی

بخش دفترچه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش مختص سالهای ( ۸۴ _ ۸۶ _ ۸۹ بهمراه پاسخنامه )

 1. عین همان دفترچه آزمون ۸۴ آموزش و پرورش
 2. عین همان دفترچه آزمون ۸۶ آموزش و پرورش
 3. عین همان دفترچه آزمون ۸۹ آموزش و پرورش
 4. دفترچه استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۴
 5. دفترچه استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵
 6. اصل دفترچه سوالات سال های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ آموزش و پرورش

بخش دفترچه سوالات استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور / مناسب برای آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی

 1. عین دفترچه سوالات استخدامی فراگیر اول / خرداد ۹۴ + پاسخ تشریحی
 2. عین دفترچه سوالات استخدامی فراگیر دوم / اسفند ۹۴ + پاسخ تشریحی
 3. عین دفترچه سوالات استخدامی فراگیر سوم/ آبان ۹۵ + پاسخ تشریحی
 4. عین دفترچه سوالات استخدامی فراگیر چهارم / شهریور ۹۶ + پاسخ تشریحی
 5. عین دفترچه سوالات استخدامی فراگیر پنجم / تیر ۹۷ + پاسخ تشریحی

بخش هدیــــه ایران سوال به خریداران بسته دبیر تربیت بدنی

 1. روش تدریس در تربیت بدنی
 2. رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
 3. مبانی فیزیولوژی ورزشی
 4. سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 
 5. مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

۱۲۵ سوال تخصصی پیشنهاد ایـــران سوال موجود در این بسته ….

با دانلود نمونه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی ایران سوال میتوانید بخشی را بصورت رایگان دانلود نمایید که در آن تمامی دروس تخصصی این آزمون موجود می باشد . این بخش دارای بیش از ۱۲۵ سوال تخصصی است که همکارانمان بر روی این سوالات تاکید بسیار زیادی داشته و معتقدند که این سوالات در این آزمون تکرار خواهد شد.


نتیجه گیری در خصوص مجموعه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

ما هر آنچه برای موفقیت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته دبیر تربیت بدنی بدان نیاز دارید را برایتان در این محصول بسیار ویژه قرار داده ایم . به هیچ عنوان شک به دل راه ندهید و سریع برای دریافت این بسته اقدام نمایید. آنچنان به این محصول استخدامی خود ایمان داریم که حاظریم بعد از خرید شما و راضی نبودن از مجموعه مبلغ را به حسابتان عودت دهیم . خواهشمندیم که اگر برای موفقیت در این آزمون به دنبال مجموعه ای هستید که بتواند راه موفقیت را به شما نشان دهد بر روی دکمه سبز رنگ کلیک نمایید تا با مشاهده سوالات بی نظیر این بسته به آینده امیدوار شوید. لازم به ذکر است که تنها بخشی از اصل سوالات تخصصی دارای پاسخ می باشد .

کاملترین مجموعه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش در کشور

برای مشاهده بخشی از سوالات تخصصی این پکیج کلیک کنید

مطالعه مقاله : موفقیت در آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

نظرات خریداران مجموعه سوالات دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش


[TEST_B id=219789]

کرونا و تبدیل تهدید به فرصت با تولید کتب نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی

با شیوع ویروس کرونا و به تعویق افتادن مسائل اداری برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش تیم حرفه ای ایران سوال عزم خود را برای تولید کتب استخدامی دبیر تربیت بدنی جزم کرد تا بتواند در این زمان طلایی بدست آمده موفقیت داوطلبین گرامی را رقم بزند .دیدگاه های متفاوتی راجع به شیوع ویروس کرونا منتشر شد از آنجا که مشاوران ما دلیل عمده موفقیت خود را مثبت اندیشی کادر خود می دانند توانستند با دیدگاه متفاوت به شیوع این ویروس منحوس آن را به فرصتی باور نکردنی برای مجمو‌عه ایران سوال و داوطلبین گرامی تبدیل کرد .

محتویات خرید پستی کتاب استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال 1401


در ابتدا نگاهی مختصر به ابعاد تولید و توزیع این کتب می اندازیم . تولید کتب در دو جلد ( سوالات تخصصی + عمومی + اصل دفترچه ها ) و جلد دیگر (جزوات تخصصی ) زمینه ساز بهره گیری از تمامی بخش ها می باشد .کتب ارائه شده فایل های پرینت شده و تدوین شده به شکل کتاب هستند که می توانند در هر زمان و مکانی کاربرد بالایی داشته باشند. جزوات تدوین شده با تحلیل مسائل علمی ادوار گذشته تحصیلی می تواند تکمیل کننده جلد دیگر باشد .دو جلد طراحی شده بر اساس تقاضای هر داوطلب قابل ارسال می باشد اما مشاوران تحصیلی وبسایت ایران سوال در دست داشتن هر دو جلد که مکمل یکدیگر هستند را پیشنهاد می کنند .ضمنأ پس از خرید هر دو جلد یک لینک سوالات تخصصی مجزا نیز از طریق واتساپ تقدیم شما عزیزان می گردد . قیمت باور نکردنی و غیر قابل مقایسه با اوراق چاپ شده در بازار و تلاش ویژه همکاران ما ارائه مجموعه ها بین تمامی اقشار جامعه تا بتوانند از مباحث استفاده کنند و موفقیت را از آن خود کنند .

سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

کد کتاب : ۱۲۸۵۰
تولید شده :  وبسایت ایران سوال
تعداد صفحه : ۵۰۸
نوع کاغذ : A4 فایل های پرینت شده پشت و رو (منگنه شده)
قیمت جلد اول : ۱۷۰۰۰۰ تومان
هزینه ارسال کتاب : رایگان
هزینه ارسال فایل در واتساپ : ۵۰۰۰۰ تومان
شماره واتساپ : ۰۹۰۳۸۰۴۲۲۹۰

جلد اول 

سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ( بخش تخصصی )

 • ۳۰۰ سوال استخدامی مبانی فیزیولوژی
 • ۲۸۰ سوال استخدامی مدیریت برگزاری مسابقات
 • ۲۷۰ سوال استخدامی روش تدریس
 • ۲۴۰ سوال استخدامی سنجش و اندازه گیــری
 • ۳۰۰ سوال استخدامی یادگیــری حرکتی

اصل سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ( سوالات تخصصی پرتکرار )

 • ۵۴۰ سوال استخدامی پرتکرار که برای تمامی دروس بیش از ۱۰۰ سوال در نظر گرفته شده است

اصل دفترچه سوالات استخدامی پرتکرار تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

 • ۷۰ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ 
 • ۷۰ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۶ 
 • ۵۵ سوال تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال ۱۳۹۸  

این بخش فاقد پاسخ می باشد

بهمراه ۴۰۰۰ عدد نمونه سوالات استخدامی عمومی و پرتکرار ۱۰ سال گذشته آزمون های استخدامی

مشاهده بخشی از سوالات جلد اول کتاب

( کلیک کنید )


جلد دوم کتاب

جزوات استخدامی تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ( متفاوت با جزوات مجموعه بالا )

 1. جزوه تخصصی و کامل روش تدریس در تربیت بدنی
 2. جزوه تخصصی و کامل رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
 3. جزوه تخصصی و کامل مبانی فیزیولوژی ورزشی
 4. جزوه تخصصی و کامل سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
 5. جزوه تخصصی و کامل مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

مشاهده بخشی از صفحات جلد دوم کتاب

( کلیک کنید )

کد کتاب : ۱۲۸۵۱
تولید شده :  وبسایت ایران سوال
تعداد صفحه : ۱۸۷
نوع کاغذ : A4 فایل های پرینت شده پشت و رو (منگنه شده)
قیمت جلد دوم : ۱۴۵۰۰۰ تومان
هزینه ارسال کتاب : رایگان
هزینه ارسال فایل در واتساپ : ۴۵۰۰۰ تومان
شماره واتساپ :  ۰۹۰۳۸۰۴۲۲۹۰
 

توجــــه  توجـــه 
با توجه بر استقبال بسیار زیاد داوطلبین برای خرید این کتاب ، توزیع کتاب متوقف شده است اما فایل های این کتاب را می توانید در واتساپ دریافت کنید 

خرید محتویات کتاب جلد اول و دوم

 ( لطفا برای دریافت فایل کتاب به شماره زیر در واتساپ پیام دهید )

۰۹۰۳۸۰۴۲۲۹۰

توضیحات تکمیلی در خصوص ارسال پستی کتاب های استخدامی ایران سوال 


  1. کتاب ها توسط پست پیشتاز ارسال خواهند شد و نهایتا ۷۲ ساعت کاری به دست خریدار خواهد رسید.
  2. ارسال کتاب های استخدامی بصورت رایگان انجام خواهد شد و هزینه آن از سمت فروشنده پرداخت می شود.
  3. بعد از رسیدن کتاب های استخدامی در صورت مغایرت محتویات با بخش های گفته شده کتاب قابل عودت خواهد بود.
  4. مرسوله خریداری شده باید درب منزل به شما عزیزان تحویل داده شود.

محتویات مجموعه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش از چه منابعی گردآوری شده است ؟

این سوالی است که مطمئنا ذهن شما خریداران را مشغول خواهد کرد اما ایران سوال همیشه همه جا به دنبال شفاف سازی بوده تا داوطلبینی که قصد دریافت مجموعه های ما را دارند بتوانند به راحتی تصمیم درست را گرفته و برای آن تلاش کنند. مجموعه سوالات استخدامی تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش کاملترین مجموعه ممکنه در سراسر کشور می باشد. ما برای تولید بخش تخصصی آن از اصل سوالات آزمون های سالهای ۹۴ تا 99 نهایت استفاده را کرده ایم و امید داریم تا تنها با مطالعه همین بخش تخصصی بتوانید درصد قبولی خود را به بالاترین درجه ممکنه برسانید .

در بخش عمومی ما گلچینی از اصل سوالات پرتکرار ۱۰ سال گذشته آزمون های استخدامی دستگاههای اجرایی را بهمراه پاسخ تستی و تشریخی خدمتتان ارائه نموده ایم اما این پایان کار نبود و ما با تولید سوالاتی از کتب های درسی و جزوات جدید دانشگاهی توانستیم این بسته را به بالاترین امتیاز ممکن نسبت به کلیه مجموعه های آموزشی برسانیم. بی شک می توانید چشم بسته این مجموعه را دریافت و اگر به دنبال موفقیت در آزمون استخدامی هستید با دقت هرچه تمام تر مطالعه نمایید. در زیر ریز محتویات کامل این مجموعه را مشاهده کنید.

مختصری در خصوص آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

پرطرفدار بودن این آزمون به معنی سنگینی رقابت بوده که باید برای قبولی در آن تلاشی بسیاری صورت گیرد, ما برایتان مقاله ای با عنوان چگونه در آزمون های استخدامی موفق شویم ؟ را تهیه نموده ایم هر چند که شما با دریافت و مطالعه این بسته بی نیاز هر مجموعه ای دیگر خواهید شد اما می توانید مسیر موفقیت خود را برای آزمون هموار تر از قبل کنید. در انتها از شما عزیزان خواهشمندیم ما را از نظرات خود بی بهره نگذارید. با تشکر از شما عزیزان.

در این آزمون استخدامی داوطلبین بسیار زیادی برای موفقیت به رقابت با یکدیگر می پردازند اما به نظر شما چه کسانی می توانند در پایان دبیر تربیت بدنی شوند ؟ مطمئن باشید شمایی که در حال مطالعه این مطلب هستید هم می توانید در این آزمون به موفقیت دست پیدا کنید اما باید بدانید مسیرتان را از کجا شروع می کنید و چگونه می خواهید به خط پایان برسید . تمامی این راه ها را در این بسته برایتان قرار داده ایم چرا که وبسایت ایران سوال با بیش از ۱۰ سال فعالیت مستمر در آزمون های استخدامی در کشور توانسته راه هایی را برایتان مشخص کند که مطمئنا پایانش برای هر داوطلب خوش خواهد بود .

مسیر موفقیت در آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ….

در مسیر موفقیت بی شک باید تلاش کرد و همزمان با این تلاش تمرکز روی ریشه‌ی آرزو ها نباید فراموش شود، چرا که مهم ترین اصل این است که با خود بی اندیشید ، چرا تلاش می کنم و در انتها می خواهم به چه چیزی برسم ؟ مسلماً فکر کردن و تمرکز بر روی اهداف ذهنی روی موفقیتمان تاثیر به سزایی خواهد داشت. شما عزیزان می توانید  نمونه سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش  را از وبسایت ایران سوال با پرداخت کمترین هزینه‌ی ممکن خریداری کنید و با حجمی از اطلاعات معتبر روبرو شوید. اطلاعاتی که توسط تجربه‌ی چندین ساله‌ی افراد مطرح در سطح کشور در زمینه‌ی تولید نمونه سوالات استخدامی ارگان ها تولید شده و طبق زمان بندی از پیش بررسی شده توسط کارشناسان تیم ایران سوال به مرحله‌ی اجرا در آمده است. این بزرگ ترین حمایت از سوی وبسایت متخصص ایران سوال برای داوطلبین می باشد.

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

داوطلبین عزیز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 به هیچ عنوان نباید از بسته های رایگان استخدامی وبسایت ها در کشور استفاده کنید. بار ها و بار ها گفته ایم که این بسته ها تنها برای بالا بردن بازدید سایت بوده و مطمئنا دانلود رایگان سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش نمی تواند راه استخدام را برایتان هموار سازد به جز اینکه مسیر شما را دشوار تر از گذشته کند. موفقیت تنها با تلاش و انگیزه شما به دست خواهد آمد پس سعی کنید با مطالعه کاملترین منبع مطالعاتی نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی ۹۹ ایران سوال موفقیت خود را تضمیین کنید.

کیفیت پایین سوالات استخدامی رایگان دبیر تربیت بدنی به هیچ عنوان کمک کننده شما نخواهد بود و ما به همین دلیل مجموعه رایگانی را در زیر برایتان قرار داده ایم تا شما تفاوت را در طراحی و تولید بسته های تخصصی ما به وضوح احساس کنید از ما خواهشمندیم فقط مجموعه زیر را با مجموعه ما مقایسه کنید و به هیچ عنوان زمان خود را برای مطالعه آن صرف نکنید. با تشکر.

کارنامه قبولی سرکار خانم فاطمه خوش لفظ مختص آزمون سال ۱۳۹۹


دوره آموزشی قبولی ۱۰۰ % تضمینی در آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش

با اجرای سرکار خانم خوش لطفا [ کلیک کنید ]

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش


مهمترین نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال 1401

نام خوشه (دبیری) نام خوشه (دبیری) نام خوشه (دبیری،مربیان و آموزگاران)
سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر تاریخ آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش   سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش   سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزگار استثنایی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر فیزیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر اقتصاد آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش سوالات استخدامی استادکار تاسیسات آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر حرفه و فن آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش  

انفجاری عظیم در آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش با همراهی وبسایت ایران سوال

با تولید محتوای بسته‌ی سوالات تخصصی آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی در بالاترین کیفیت ممکن، مخاطبین این رشته که از شأن و جایگاه والایی در برابر آینده روشن جامعه کسب و کار برخوردار هستند را به اتاق فکر محتوایی دعوت می کنیم . آزمون استخدامی آموزش و پرورش یکی از پرطرفدارترین آزمون های استخدامی در میان فارغ التحصیلان تربیت بدنی بوده و نیز آموزگاران و معلمان تربیت بدنی که با عنوان معلم ورزش در بین دانش آموزان شناخته می شوند از محبوب ترین معلمان در بین دانش آموزان می باشند و اغلب ارتباط خوبی بین این آموزگاران و دانش آموزان برقرار می شود که این حاکی از سنگینی بار مسئولیت و تاثیر پذیری کودکان و نوجوانان از این معلمین دوست داشتنی می باشد.

دانلود سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش تنها از ایران سوال


کرونا و گام بلندی برای قبولی در آزمون استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سال 1401

همانطور که مستحضر هستید با توجه بر شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور و اجرای طرح فاصله گذاری در تمامی ارگان های دولتی و خصوصی و قرنطینه های خانگی تمامی توجهات داوطلبین آزمون استخدامی بر روی سوالات امتحانی آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ آموزش و پرورش جلب شده است. اما با توجه بر همین اصول طراحی سوالات برای برگزار کننده آزمون استخدامی بیش از بیش سخت تر از گذشته شده است و به احتمال بسیار زیاد سوالات این آزمون از سوالات آزمون های استخدامی دبیر تربیت بدنی سالهای ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ طرح خواهد شد. مجموعه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ۱۴۰۰ ما دارای استاندارد های بسیار زیادی است به همین راحتی آنرا از دست ندهید.

بخشی از سوالات پکیج مجموعه شماره ۱ دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران سوال

 


سوالات درس فیزیولوژی:

بخش عمده CO2 در خون به چه شکل منتقل می گردد؟

۱. محلول در آب
۲. پیوند با هموگلوبین
۳. به صورت بی کربنات
۴. پیوند با میوگلوبین

قانون فرانک استارلینگ کدامیک از تغییرات زیر را باعث می شود؟

۱. افزایش برون ده
۲. کاهش برون ده
۳. افزایش حجم ضربه ای
۴. کاهش حجم ضربه ای

 تفاوت مطلوب بین گرمای درونی با گرمای سطحی بدن چند درجه است؟
۱. ۲ درجه
۲. ۳ درجه
۳. ۴ درجه
۴. ۵ درجه


سوالات روش تدریس در تربیت بدنی :

مهمترین قسمت برنامه تربیت بدنی در مدارس کدام گزینه است؟

۱. ارزشیابی
۲. آموزش
۳. بازگشت به حالت اولیه
۴. سازماندهی

ارزشیابی در تربیت بدنی به چند شکل انجام می شود؟

۱. ورودی و پایانی
۲. مرحله ای و ملاکی
۳. ملاکی و هنجاری
۴. تکوینی و پایانی

محور فعالیتهای کلاسهای تربیت بدنی ویژه (راه رفتن،پریدن….) کدام گزینه است؟

۱. آموزش مهارتهای بنیادی
۲. آموزش حرکات ساده ورزشی
۳. آموزش مهارتهای ورزشی
۴. رشد و تکامل اجتماعی


سوالات سنجش و اندازه گیری :

آزمون پرش سارجنت کدام قابلیت زیر را اندازه گیری می کند؟

۱. قدرت انفجاری پاها
۲. عکس العمل
۳. چابکی
۴. هماهنگی

با توجه به رکوردهای ذیل، میانه کدام است؟

(۲-۳-۴-۵-۶-۶-۶-۷-۸)

۱. ۶
۲. ۵/۶۶
۳. ۵/۵
۴. ۶/۱۶

در تقسیم بندی آمادگی جسمانی از دیدگاه برایان شارکی، کدامیک از آزمون های زیر مربوط به آمادگی انرژی می باشد؟

۱. آویزان شدن باز و جمع از بارفیکس
۲. ایستادن روی یک پا
۳. ظرفیت بی هوازی ۳۰ ثانیه
۴. دراز و نشست

مهم ترین کلید های دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش از نظر google

دانلود رایگان کتاب استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش نمونه سوالات استخدامی تخصصی دبیری تربیت بدنی با پاسخنامه
منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته تربیت بدنی 99
پاسخنامه استخدامی تربیت بدنی ۹۸
پاسخنامه استخدامی تربیت بدنی ۹۹
 سوالات استخدامی تربیت بدنی ۹۹

 

کلمات کليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نکات مهم در خرید از ایران سوال
 • لینک دانلود بلافاصله و خودکار بعد از پرداخت برای شما ایمیل می شود
 • سوالات ایران سوال تماما با لوگوی اختصاصی ارائه می شود
 • محتویات بسته های این وبسایت بصورت فایل های PDF ارائه می شود
 • تمامی محصولات به دلیل کیفیت بالا و ارامش خاطر داوطلبین دارای 48 ساعت گارانتی می باشد

نظرات شما ارزشمند هستند و به آنها ترتیب اثر خواهیم داد

 • نظرات ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد

6 نظر در “سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش (سوالات 1401)

 1. سیده زهرا عمای گفت:

  ممنونم

  1. iran soal گفت:

   امیدواریم که با مطالعه بسته سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ما آزمونی متفاوت را تجربه کنید

 2. زهرا اقبال گفت:

  اقبال
  سپاسگذارم.

  1. iran soal گفت:

   بزرگوارید

 3. کوثر گفت:

  سلام
  امیدوارم واقعا پکیج کاملی باشه ودرآزمون کمکمون کنه.

  1. iran soal گفت:

   مجموعه سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران سوال کاملترین منبع مطالعاتی در سراسر کشور نیز می باشد

نظرات بسته شده اند.