استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ )

استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


خبر ۱ تیر ۱۴۰۰: اصلاحیه پنجم دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ (منبع: سایت سازمان سنجش)

پیرو اطلاعیه های مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰،  ۲۴/۰۳/۱۴۰۰، ۲۶/۰۳/۱۴۰۰ و ۲۷/۰۳/۱۴۰۰ با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اصلاحات مواد آزمون تخصصی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به شرح ذیل اعلام می گردد:

جهت مشاهده اصلاحیه پنجم اینجا کلیک کنید


خبر ۲۷ خرداد ۱۴۰۰: تمدید مجدد ثبت نام و اصلاحیه چهارم دفترچه راهنمای آزمون استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ (منبع: سایت سازمان سنجش)

پیرو انتشار اطلاعیه های مورخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰،  ۲۴/ ۰۳/ ۱۴۰۰ و ۲۶/ ۰۳/ ۱۴۰۰ با توجه به اعلام استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اعلام اصلاحات ذیل در دفترچه راهنما، به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۲۷/ ۰۳/ ۱۴۰۰) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز شنبه مورخ ۲۹/ ۰۳/ ۱۴۰۰ نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و با توجه به رشته و مقطع تحصیلی خود نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.
اصلاحات مربوط به شغل محل های دفترچه راهنما:
ـ اصلاحیه مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
– رشته تحصیلی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات (کد ۳۴۳۸۴) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۸۴۱) (شغل کارشناس برنامه ریزی ۱) اضافه می‌گردد.
– رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات تمامی گرایش ها (کد ۳۱۷۶۶) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۸۴۵) (شغل کارشناس شبکه) اضافه می‌گردد.


خبر ۲۶ خرداد ۱۴۰۰: اصلاحیه سوم دفترچه آزمون استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ (منبع: سایت سازمان سنجش)

به اطلاع متقاضیان گرامی می‌رساند با عنایت به اینکه همانندی و جایگزینی رشته‌ها/گرایش های مندرج در جدول ذیل بر اساس هر یک از مقاطع تحصیلی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تایید گردیده است، لذا در صورتی که هر یک از متقاضیان دارای مدرک تحصیلی در مقطع/رشته/گرایش مندرج در ذیل ستون «مجموعه رشته‌ها/گرایش‌های تحصیلی ۲» جدول پیوست باشند، می‌توانند در شغل محل‌هایی که در شرایط احراز آن‌ها مقطع/رشته/گرایش ستون متناظر در همان ردیف، در ذیل ستون «مجموعه رشته‌ها/گرایش‌های تحصیلی ۱» باشد، شرکت نمایند.

پیرو اطلاعیه های مورخ ۲۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ و ۲۴/ ۰۳/ ۱۴۰۰ و با توجه به اعلام استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص همانندی و یا جایگزینی برخی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون مذکور و با عنایت به مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، بدین وسیله به اطلاع متقاضیان گرامی می‌رساند با عنایت به اینکه همانندی و جایگزینی رشته‌ها/گرایش های مندرج در جدول ذیل بر اساس هر یک از مقاطع تحصیلی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تایید گردیده است، لذا در صورتی که هر یک از متقاضیان دارای مدرک تحصیلی در مقطع/رشته/گرایش مندرج در ذیل ستون «مجموعه رشته‌ها/گرایش‌های تحصیلی ۲» جدول پیوست باشند، می‌توانند در شغل محل‌هایی که در شرایط احراز آن‌ها مقطع/رشته/گرایش ستون متناظر در همان ردیف، در ذیل ستون «مجموعه رشته‌ها/گرایش‌های تحصیلی ۱» باشد، شرکت نمایند.
ضمناً باتوجه به موارد اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۲۸/ ۳/ ۱۴۰۰، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.


خبر ۲۵ خرداد ۱۴۰۰: تمدید مجدد ثبت نام و اصلاحیه دوم دفترچه آزمون استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ (منبع: سایت سازمان سنجش)

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸، اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ و با توجه به اعلام استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اضافه شدن شغل محلهای جدید به دفترچه راهنمای مذکور، ضمن اعلام اصلاحات ذیل در دفترچه راهنما، به اطلاع متقاضیان این آزمون می رساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۰/۳/۲۴) برای ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی  این سازمان مراجعه و با توجه به رشته و مقطع تحصیلی خود نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.
اصلاحات مربوط به شغل محل های دفترچه راهنما:
ـ اصلاحیه مربوط به شغل محل های جدید پارک علم و فناوری استان مرکزی:

فهرست شغل محل های پارک علم و فناوری استان مرکزی

کد شغل محل

شغل

محل خدمت

تعداد

آزاد

ایثارگر ۲۵ درصد

ایثارگر ۵ درصد

معلول

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

۱۱۶۰۱

وزارت علوم تحقیقات و فناوری – کارشناس امور پژوهشی (۷)

مرکزی-اراک

۱

زن/مرد

۱

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۱

۳۰۶۴۷: سیستم های نرم افزاری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۶۵۳: شبکه های کامپیوتری (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۰۹۲۸: فناوری اطلاعات (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۰۸۹: کامپیوتر گرایش نرم افزار (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۲۰۶: مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (فوق لیسانس)- ۳۱۲۸۰: مهندسی فناوری اطلاعات (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۵۳۵: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۵۶۵: مدیریت IT (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۷۶۵: مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۷۶۶: مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)- ۳۱۹۶۷: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت شبکه (فوق لیسانس)- ۳۴۲۸۴: مهندسی تکنولوژی اطلاعات (لیسانس)

۱۱۶۰۲

وزارت علوم تحقیقات و فناوری- کارشناس برنامه ریزی ۱

مرکزی-اراک

۱

زن/مرد

۱

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۲

۳۱۰۷۲: مدیریت فناوری اطلاعات (فوق لیسانس)- ۳۱۲۳۶: مهندسی صنایع (لیسانس، فوق لیسانس)- ۳۱۲۴۳: مهندسی صنایع کلیه گرایش ها (لیسانس)- ۳۱۹۲۲: مدیریت تکنولوژی (فوق لیسانس)

ـ اصلاحیه مربوط به شغل محل های جدید پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی:

فهرست شغل محل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری _ پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

کد شغل محل

شغل

محل خدمت

تعداد

آزاد

ایثارگر ۲۵ درصد

ایثارگر ۵ درصد

معلول

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

۱۱۶۰۳

وزارت علوم تحقیقات و فناوری – کارشناس امور پژوهشی (۲)

خراسان جنوبی-بیرجند-

۱

زن/مرد

۱

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۳

۲۲۹۳۳: مدیریت کارافرینی (فوق لیسانس)- ۳۱۰۱۸: مدیریت MBA (فوق لیسانس)- ۳۲۱۴۸: کارافرینی (فوق لیسانس)- ۳۲۳۱۱: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (فوق لیسانس)- ۳۲۵۴۵: مدیریت کسب و کار (فوق لیسانس)- ۳۳۰۹۴: کارافرینی کلیه ی گرایش ها (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۳: مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی و فناوری (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۵: مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۶: مدیریت کسب و کار کوچک (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۷: کارافرینی گرایش کسب و کار جدید (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۸: کارافرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی (فوق لیسانس)- ۳۴۳۱۹: کارافرینی گرایش توسعه سازمانی و فناوری (فوق لیسانس)- ۳۴۳۲۰: مدیریت کسب و کار کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)- ۳۴۳۲۲: کارافرینی و مدیریت فناوری (فوق لیسانس)- ۳۴۳۲۴: مدیریت فناوری و نواوری (فوق لیسانس)- ۳۴۳۲۵: تکنولوژی انتقال فناوری (فوق لیسانس)

۱۱۶۰۴

وزارت علوم تحقیقات و فناوری -کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی (۱۰)

خراسان جنوبی-قاین-

۱

زن/مرد

۱

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۴

۳۰۱۵۱: مهندسی برق گرایش کنترل (فوق لیسانس)- ۳۱۳۸۳: مکاترونیک (فوق لیسانس)- ۳۲۴۵۰: مهندسی برق گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال (فوق لیسانس)

۱۱۶۰۵

وزارت علوم تحقیقات و فناوری -کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی (۱۵)

خراسان جنوبی-بیرجند-

۱

زن/مرد

۱

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی۱۱۶۰۵

۳۰۶۷۴: شیمی الی (فوق لیسانس، دکتری)- ۳۱۸۷۵: شیمی گرایش شیمی تجزیه (فوق لیسانس)- ۳۳۵۸۴: شیمی گرایش شیمی الی (فوق لیسانس، دکتری)- ۳۴۱۹۱: شیمی (گرایش تجزیه دستگاهی) (فوق لیسانس)

 اصلاحیه مربوط به دانشگاه دامغان:
– رشته های تحصیلی علوم کامپیوتر تمامی گرایش ها (کد ۳۴۰۳۷) با مقطع فوق لیسانس و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کد ۳۱۸۸۷) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۵۴۴) (شغل کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار) اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی مدیریت مالی (کد ۳۱۰۷۴) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۵۳۴) (شغل حسابدار) اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی فقه و حقوق اسلامی (کد ۳۰۹۱۳) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۵۴۶) (شغل کارشناس حقوقی) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به پارک علم و فناوری استان قم:
– رشته تحصیلی مطالعات منطقه ای (کد ۳۳۸۴۱) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۵۲۶) (شغل کارشناس امور بین الملل) اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی مکانیک گرایش طراحی کاربردی (کد ۳۱۳۸۸) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۵۲۵) (شغل کارشناس امور پژوهشی ۱۳) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان:
– رشته تحصیلی حقوق (کد ۳۰۴۱۷) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۳۴۶) (شغل کارشناس حقوقی) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه  زنجان:
– رشته های تحصیلی عمران نقشه برداری (کد ۳۳۵۳۰) با مقطع فوق لیسانس، مهندسی عمران – نقشه برداری گرایش فتوگرامتری (کد ۳۳۰۰۹)  با مقطع فوق لیسانس و مهندسی نقشه برداری تمامی گرایش ها (کد ۳۴۱۱۱) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۶۰۰) (شغل کارشناس آزمایشگاه / کارگاه های فنی ۴) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی:
– رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (کد ۳۱۳۵۱) با مقطع لیسانس، معماری سیستم های کامپیوتری (کد ۳۱۱۳۵) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس و مهندسی فناوری اطلاعات تمامی گرایش ها (کد ۳۱۷۶۶) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۰۲۲) (شغل کارشناس فناوری اطلاعات) اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی پژوهش علوم اجتماعی (کد ۳۰۲۳۴)  با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۰۰۸) ( شغل کارشناس امور پژوهشی ۱۰) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:
– عنوان شغل (کارشناس برنامه ریزی ۱) مربوط به کد شغل محل (۱۱۴۹۳) به ( کارشناس فناوری اطلاعات) اصلاح می گردد. و همچنین رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات ( کد ۳۱۲۸۰) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۴۹۳) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان:
– رشته های تحصیلی علوم تربیتی (کد ۳۰۷۵۳)  و ریاضی (کد۳۰۵۲۶) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۷۴۹) (شغل کارشناس برنامه ریزی ۱) اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی مهندسی شیمی تمامی گرایش ها (کد ۳۱۲۳۵) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۰۷۴۴) (شغل کارشناس آزمایشگاه / کارگاه های فنی ۱۵) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه مراغه:
– رشته تحصیلی مدیریت مالی (کد ۳۱۰۷۴) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۳۲۹) (شغل حسابدار) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به مجتمع آموزش عالی گناباد:
– رشته های تحصیلی تربیت بدنی (کد ۳۰۲۶۸) و تربیت بدنی و علوم ورزشی (کد ۳۲۳۶۳) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (۱۱۴۷۶) (شغل کارشناس امور پژوهشی ۵) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به عنوان محل خدمت  شهرک علمی،  تحقیقاتی اصفهان:
– عنوان محل خدمت کد شغل محل های (۱۱۴۴۸ تا ۱۱۴۵۴) به اصفهان ـ خمینی شهر اصلاح می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به کد عنوان شغل کارشناس ترویج کشاورزی:
– کد عنوان شغل کارشناس ترویج کشاورزی مندرج در جدول شماره ۱ـ مواد امتحانی آزمون صفحه ۱۲ دفترچه ی راهنما  به (کد ۴۰۸) اصلاح می گردد.
ـ اصلاحیه مربوط به مواد آزمون:
مواد آزمون تخصصی عنوان شغلی کارشناس آزمایشگاه/کارگاه های فنی (۱۵)  (کد شغلی ۴۳۵)، به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ ویژه رشته ها و گرایش های گروه شیمی:        ب ـ ویژه رشته ها و گرایش های گروه مهندسی شیمی:
۱ـ شیمی تجزیه و آزمایشگاه                                     ۱ـ ترمودینامیک
۲ـ شیمی آلی و آزمایشگاه                                        ۲ـ انتقال حرارت و آزمایشگاه
۳ـ شیمی فیزیک و آزمایشگاه                                    ۳ـ مکانیک سیالات و آزمایشگاه
۴ـ شیمی معدنی و آزمایشگاه                                     ۴ـ اصول عملیات و آزمایشگاه
۵ـ شیمی پلیمر و آزمایشگاه                                       ۵ـ طراحی راکتور
توجه: متقاضیان این عنوان شغلی، باید فقط به سؤالات یکی از گروه های «الف» یا «ب»، متناسب با رشته و گرایش خود پاسخ دهند و از پاسخگویی به سؤال های گروه دیگر، خودداری نمایند.
مواد آزمون تخصصی عنوان شغلی کارشناس اصلاح نباتات و زراعت  (کد شغلی ۴۱۳)، به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ زراعت (عمومی، گیاهان علوفه ای، بذر و علف های هرز)
۲ـ باغبانی (عمومی، گلکاری، سبزیکاری و میوه کاری)
۳ـ اصلاح نباتات
۴ـ ترویج و آموزش کشاورزی
۵ـ اقتصاد کشاورزی

مجموعه سوالات استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مناسب برای شرکت در آزمون ۱۴۰۰ را می توانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید 

سوالات استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

امتیاز دهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
میخوای تو آزمون سال 1400 قبول بشی ؟؟؟
روز
0
6
ساعت
1
8
دقیقه
5
4
ثانیه
4
6
+
انتخاب فهرست